Нов експортер

Във връзка с издаването на е-направления, които са издадени на базата на е-амбулаторен лист и появилия се НРН като референция, публикуваме нова версия на iLabExp Експортер 5.9.0. Синхронизирани са и продуктите и цените им съгласно Анекса към НРД от м. април т.г.

Направление с НРН като референция към Амбулаторен лист. Данните са примерни!
Етикети :,,

НРД и резултати в НЗИС

Очаква се всеки момент анекса към НРД да бъде обнародван и с това да влезе в сила. Според неговите разпоредби, от 1-ви юни т.г. изпълнителите на МДД са длъжни да публикуват резултатите в НЗИС по обработените от тях направления. Вероятната санкция ще е отхвърляне на отчети и плащания по тях.

Прочети повече
Етикети :,,,,,

НРД 2022, НЗИС, е-направления

Във връзка с подписване на анекс към НРД 2020-2022, който регулира дейността по НЗОК от месец май т.г., както и във връзка с промените в НЗИС, ЛИС iLab има обновление, което обхваща съръвра, iReg Регистратура и iLabExp Експортер.

Импорт на е-направление от НЗИС с новите кодове
Прочети повече
Етикети :,,,,,,,

iReg 4.15.0

След множество бета версии, имаме окончателна версия на iReg – 4.15.0.

Версия 4.15.0 на iReg
Прочети повече
Етикети :,,,

Рила Съръвър

Рила сървър е посредник, чрез който се осъществява връзка между НЗИС и ЛИС iLab, при което се избягва нуждата от електронен подпис на всяко работно място.

Начален екран на Рила сървъра
Прочети повече
Етикети :,

iLink 4.15.4 – 4.17.0

iLink активно се развива, като освен нови драйвери и подобрени съществуващи, е добавена и интеграция с ActiveMQ, което ще е тема на отделна публикация относно Event Driven интеграции с въшни системи.

Нови апарати до версия 4.17.0
Прочети повече
Етикети :

Колко сложно е простото?

Пациента се изследва в лабораторията и получава сертификат на телефона. Зад този прост замисъл обаче седи чудовищно сложен сбор от технологии и хиляди редове програмен код. Картка идея за всичко това е следната диаграма:

Схема на системата за сертификати
Прочети повече

ЕС Цифров Зелен Сертификат

Както вече е известно, от 1 юли 2021 влезе в сила реглаемента за КОВИД-19 сертификатите. Във връзка с това се появи цял набор от компоненти, с които се реализират тези сертификати. Последното попълненение са промените в трназитния сайт за изтегляне на сертификати, както и включването на сертификата в уеб портала на ЛИС iLab.

Какво вижда пациента при издаване на сертификат
Прочети повече

iLink – апарати (4.15.2 и 4.15.3)

Списъкът с поддържани апарати продължава да нараства в новопубликуваните версии на iLink (4.15.2 и 4.15.3).

Нови поддръжани апарати в ЛИС iLab
Прочети повече

iFin 5.0.0

Финансовия модул на ЛИС iLab получи обновление, което идва с версия 5.0.0.

Прочети повече
Етикети :