iLink – апарати (4.15.2 и 4.15.3)

Списъкът с поддържани апарати продължава да нараства в новопубликуваните версии на iLink (4.15.2 и 4.15.3).

Нови поддръжани апарати в ЛИС iLab

Новите драйвери са както следва:

  • Roche t511 (коагулационен анализатор), двупосочен;
  • Biosen Ekf (глюкоанализатор) – еднопосочен;
  • Medica EasyRA (биохимичен анализатор) – еднопосочен;
  • Roche Cobas c111 (биохимичен анализатор) – еднопосочен.

Print Friendly, PDF & Email