НРД и резултати в НЗИС

Очаква се всеки момент анекса към НРД да бъде обнародван и с това да влезе в сила. Според неговите разпоредби, от 1-ви юни т.г. изпълнителите на МДД са длъжни да публикуват резултатите в НЗИС по обработените от тях направления. Вероятната санкция ще е отхвърляне на отчети и плащания по тях.

Публикуването и последващо обновяване при евентуална редакция на резултати, макар и да изглежда тривиално, крие в себе си доста технически и организационни трудности. Такава трудност например е наложената за пореден път в България частна система за кодиране на изслдванията, несъвместима с междунардно признатите (например LOINC). И въпросът далеч не е в самите кодове, а в тяхната структурна несъвместимост. Отделно от това, измислените нови кодове на са съвместими и със системата на НЗОК и НРД, за което вече писахме.

Софтуер за публикуване

Системата за публикуване на резултати ще работи при следната принципна схема:

Принцип на публикуване на резулати в НЗИС
  1. Извличат се данните от БД на ЛИС iLab;
  2. Изследванията се прекодират от LOINC към НЗИС (Гарван сървър);
  3. Данните се подават на сървър Рила за подпис и изпращане;
  4. Рила полага е-подпис(и);
  5. Рила подава подписаните резултати в НЗИС.

Кодиране

По ред причини, повечето инсталации на ЛИС iLab са с изследвания, кодирани по LOINC. Това остава като препоръчителен подход и за в бъдеще по няколко прични – съществуващи и предстоящи интеграции, често променяне на кодовете по НЗИС, структурно съответствие и др. Т.е., макар че е възможно дадена инсталация да работи директно с кодовете по НЗИС, препоръчваме всяка лаборатория (с наша подкрепа) да приведе кодовете на изследванията си по НЗОК по система LOINC. Прекодирането към НЗИС става „в полет“ с помощта на Гарван сървъра, който е облачна услуга на СКАЙУЕР Груп ЕООД.

Техническа обезпеченост

Както става ясно, всяко ЛЗ което е задължено с НРД да подава резултати към НЗИС следва да разполага с Рила сървър и включени и настроени в него електронни подписи. Задължените към момента ЛЗ са тези, които приемат НМДД от доболничната помощ.

Организация на процеса по пуск

Към момента имаме преминали технически тестове. През седмицата ще съгласуваме публикуването на резултатите с доставчиците на софтуер за ОПЛ и СИМП за да валидираме верността, точността и презентацията на резултатите в техтните продукти. След това валидиране, ще влезем в период на внедряване. Най-късно до 25-ти април, всички задължени лица следва да са сверили кодирането си и да разполагат с Рила сървър. Наш ангажимент е да изработим график за внедряване и кратко обучение. В случай на въпроси, моля използвайте формата за обратна връзка.

Съвместимост с ОРЗД (GDPR)

Доколкото ни е известно, МЗ не е обявило НЗИС пред регулаторния орган (КЗЛД), от което следва че легитимността на публикуването е съмнителна. Това което можем да кажем по темата е, че никой от замесените наши продукти не е в колизия с ОРЗД, облачния ни сървър не обработва и/или съхранява лични данни. Обаработка на лични данни става само в ИТ обкръжението на всяка една лаборатория.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,,,