iReg 4.8.1

Публикувахме новата версия 4.8.1 на iReg. Новото:

  • във формата за търсене на поръчки вече се показват ПИД (ЕГН или друго), както и трите опционални полета – П1, П2 и П3.
  • дребни поправки в македонската локализация.

Клиентите работещи с интеграции (БИС-ЛИС или online поръчки) следва да обновят iReg за по-лесна работа.

Tags :

Македонска локализация

mk-flag

Във връзка с разширяване на пазарното присъствие на iLab беше добавена македонска локализация на iReg и iLab. Както е известно, iLink има такава от години. Към днешна дата ЛИС iLab поддържа изцяло македонски език без модулите за администрация (iMan и iFin). В най-скоро време ще излезе и нова версия на iLabPortal (досега iLabOL). Версиите с поддръжка на македонски език са съответно 4.7.0 за iLab и 4.8.0 за iReg.

Tags : ,

iLink 4.6.1

humacount 80 ts

Излезе нова версия на iLink – 4.6.1. В новата версия е добавена поддръжка за хематологичен брояч на фирмата HumanHumaCount 80TS.

Tags :

Нова версия на iLink

biorad-d10

Достъпна за изтегляне е поредната нова версия на iLink – 4.6.0. Новото:

  • Добавена е настройка за управление на сигнала DTR при настройка на порт;

 

Tags :

iLink – нови апарати

RapidLab348EX

Днес публикувахме нова версия на iLink (4.5.0). В тази версия е прекратена възможността за директа връзка с MySQL, така че клиентите на Бон Арт вече трябва да работят само с Web Services. Има добавена и поддръжка за три нови апарата:

Клиентите, заинтересовани от новата версия, могат да се обръщат за помощ при окабеляване и инсталация.

Tags :

iLabProphy – инструмент за профилактики

ExcelDataReader

Днес публикувахме един нов инструмент от фамилията на iLab – iLabProphy 1.0.0. Предназначението на това приложение е да импортира Excel ® файлове с имена и други данни на пациенти по шаблон в базата за поръчки. Така обработката на големи групи пациенти по профилактични изследвания (трудова медицина например) се ускорява значително, доколкото всяка една регистрация се свежда до импорт на поръчка, вместо ръчно набиране на данни и желани изследвания (еднакви за всички пациенти по профилактиката).  Read more

Tags :

Сървър 4.3.1 и iReg 4.7.2

Налично е обновление – сървърно (4.3.1) и на iReg (4.7.2). Новата версия на iReg позволява подмяна на заглавието на резултатите според името на компютъра от който е стартирана, потребителското име и др. подобни. Подмяната става с модификации на сървъра и е предмет на администраторска намеса. Доколкото в iReg 4.7.0 няма функционални промени, препоръчваме инсталация само за клиенти, които желаят да се възползват от различни заглавни надписи на резултатите според компютъра.

Tags : ,

iLabExp Експортер 4.12.1

Във вчера обявената версия 4.12.0 има допусната малка грешка, като ефекта е че не могат да се изтеглят данни от iLab база с версия под 4.3.0. Ако Вашия случай е такъв, трябва да ползвате току-що публикуваната версия 4.12.1.

Tags :

iLabExp Експортер 4.12.0

НЗОК лого

В края на миналия месец НЗОК анонсира промяна в стандарта на XML отчетите на лабораториите. По тази причина се наложи обновяването на iLabExp Експортер, като то идва с версия 4.12.0. iLabExp 4.12.0 няма пряка връзка с наскоро обявеното обновление.

Read more

Tags : ,

iLab Enterprise – Следващо ниво

MailChimp Connected

Имаме удоволствието да обявим излизането на нов модул на ЛИС iLab – iLab Enterprise (iLabEnt). Още от името става ясно че модула е насочен главно към частни лаборатории с амбиции да приведат операциите си към стандартите на предприятията с професионален мениджмънт. Всъщност това е неизбежно по пътя на развитието и ЛИС iLab, както и досега, предлага не просто инструмент, но и know how и визия.

За какво става въпрос?

iLab Enterprise е уеб приложение от ново поколение, чиято функция е да синхронизира данни между ЛИС iLab и външни системи. Във версия 1.0.0 възможните външни системи са Mail Chimp и vTiger. Данните, подлежащи на синхронизация са Лекари и Фонд/Клиники. Макар на пръв поглед това да изглежда нещо дребно, всъщност е радикална промяна в ползата от ЛИС iLab. А вероятно и във Вашия бизнес! Read more

Tags : , , , , ,