АДМИС

СКАЙЕУР Груп беше сред учредителите на Асоциация на дружествата-разработчици на медицински информационни системи (АДМИС). На 14 януари 2015г., Софийски градски съд регистрира асоциацията.  Основен акцент в целите на асоциацията е работа с държавната администрация по въпроси от обществен интерес, които в крайна сметка защитават интересите на лечебните заведения, т.е. вие – нашите клиенти. Надяваме се в скоро време тази ни инициатива да допринесе за намаляване на административните усилия на лабораториите, намаляване на безсмислените хартиени документи, както и превенция на корупционните практики, най-вече от страна на НЗОК.

Tags :

Сървър 4.2.1 и iLab 4.5.1

Днес публикувахме актуализация на сървъра (4.2.1) и нова версия на iLab – 4.5.1. Двете актуализации са плод на докладвани от потребители некритични бъгове в предходната голяма актуализация. Специално в iLab 4.5.1 добавихме „обратни“ оператори на филтрите за работни листа. Например вместо да филтрирате по една или повече схеми на продажба, сега можете да направите обратно то – да поискате всички записи, които не са регистрирани по една или повече схеми. Другата промяна в iLab е актуализирания компонент за справки – Microsoft ® Report Viewer версия 11 (не е необходимо да се инсталира нищо, вграден е в iLab).

Tags : ,

iLabExp Експортер 4.11.0 (НРД 2015)

Във връзка с публикуването и влизането в сила на НРД 2015, публикуваме актуализация на iLabExp Експортер, версия 4.11.0. Новото в актуализацията:

  • Добавени пакети с цени съгласно НРД 2015г. и актуализирани справки;
  • Преминаване към Microsoft ® Report Viewer версия 11, което от своя страна води до експорт на файлове във формат Excel 2007 – 2013 (xlsx), когато експорта във формат Excel e разрешен.

Повече подробности можете да намерите в Бележки към изданията, който документ е достъпен от менюто Помощ, функция Бележки.

Tags : , , ,

Сървър 4.2.0, iMan 4.6.0 и iLab 4.5.0

Настоящото обновление е част от вече представената нова стратегия за миграция към версия 5 на системата. Обновлението подготвя системата за бъдещи подобрения и функционалност. От гледна точка на ежедневно използване, вероятно най-голям интерес предизвиква новото извикване на работни листа, което решава проблема когато една ЛИС се ползва в повече от едно място за извършване на лабораторни анализи, било то един отдалечен хематологичен брояч или пълнофункционално разделение на дейността в повече от една лаборатория. По-долу са дадени всички промени във всеки от засегнатите модули.

Read more

Tags : , ,

iLink 4.4.3

Публикувахме нова версия на iLink – 4.4.3. В нея е добавен двупосочен протокол за връзка със серията биохимични анализатори Selectra Pro на фирмата ELITech Group.

Tags :

iLink 4.4.1 и 4.4.2

На 23-ти и 25-ти този месец, последователно публикувахме версии 4.4.1 и 4.4.2 на iLink. Версия 4.4.2 е дребна поправка на 4.4.1. Новото спрямо предходната версия (4.4.0):

  • добавен протокол (еднопосочен) за уринен анализатор Urit 1200 (оптичен анализ на седимент), както като самостоятелен анализатор, така и като комбинация с химичен модул Urit 1500;
  • добавен протокол (двупосочен) за биохимичен анализатор Miura;
  • добавен протокол (еднопосочен) за хематологични анализатори Urit 2900/3000 Plus.
Tags :

iLabExp Експортер 4.10.0 и проверка в НАП

Какво ново в iLabExp Експортер 4.10.0?

Днес публикувахме нова версия на iLabExp Експортер – 4.10.0. Новото в тази версия е възстановената работоспособност на функцията Проверка в НАП, чрез използването на версия 5.1 на уеб услугата (Web Service) на НАП. Преди да правите проверка в НАП е необходимо да въведете предоставената Ви от РЗОК парола, както и РЗИ кода и ЕИК на Вашето лечебно заведение.

Read more

Tags : , ,

Здравноосигурителен статус (Сървър 4.1.0)

Проверка на здравноосигурителен статус

На 13 май 2014г.  НАП обяви че променя достъпа до своята електронна услуга за проверка на здравноосигурителен статус (виж публикация). Във връзка с това  всяко лечебно заведение, работещо с НЗОК трябва да получи от РЗОК писмо с парола за достъп. В това писмо се съдържат ЕИК, РЦЗ номер и парола. Промяната влиза от 01 юни 2014. Освен новите пароли, има и техническа разлика в извикването на услугата, т.е. налага се нова версия на сървърните компоненти на ЛИС iLab. Read more

Tags : ,

Сървър 4.0.0 и iMan 4.5.0

Текущо състояние и план за ЛИС iLab

От дълго време подготвяме мащабни промени в ЛИС iLab, обединени в понятието iLab версия 5. В тази очаквана от мнозина версия системата набъбва над два пъти като сложност и възможности. За времето на разработка бяха проектирани и изпълнени всички тези подобрения, които да превърнат iLab в модерна, мащабируема и отворена към други системи ЛИС. Read more

Tags : ,

iLink 4.4.0

Готова е версия 4.4.0 на iLink. Новото в нея:

  • добавен протокол (двупосочен) за КГА Siemens RapidPoint 400/405;
  • добавен протокол за СУЕ анализатор Alifax Roller модели 10, 20, 20-PN и всички други, които поддържат протокол DAT15;
  • прекомпилиране на използваните библиотеки за .NET 4.0 Client Profile с което цялото приложение вече зависи само от .NET 4.0 Client Profile;
  • обновени библиотеки за връзка с MySQL база данни.
Tags :