Първата облачна ЛИС

Azure

С предстоящото излизане на сървър с версия 4.6.0, ЛИС iLab става първата Лабораторна Информационна Система (ЛИС) в България, която се предлага с опция за облачно разгръщане. С версия 4.6.0 настоящите и бъдещи клиенти могат да ползват SQL Azure Database като по този начин си осигуряват следните предимства:

Read more

Tags : ,

iLabExp Експортер 4.13.1

След пускането на iLabExp 4.13.0 клиетни съобщиха за извеждане на грешка по време на запис на файлове. Анализирахме ситуацията и открихме некритичен бъг, който е отстранен в поправената версия 4.13.1, който е на разположение за изтегляне. Клиентите, които не срещат описания проблем или не се интересуват от нестандартните справки могат да пропуснат това обновление.

Tags : ,

Сървър 4.5.1

Публикувахме първа поправка на сървърното обновление 4.5.0, а именно – iLab 4.5.1. Поправката адресира някои проблеми с финансови справки от версия 4.4.0, както и пропуски в 4.5.0. Препоръчваме всички клиенти със сървърна версия 4.4.0 да обновят до 4.5.1 възможно най-скоро.

Tags :

iLabExp Експортер 4.13.0

НЗОК лого

Публикувахме актуализирана версия на iLabExp Експортер с номер 4.13.0. Обновлението идва за да отговори на изискванията на РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК, публикувано в бр. 25 на Държавен вестник от т.г. и заместващо несъстоялия се национален рамков договор. За повече информация – виж Бележки от менюто Помощ.

 

Tags : ,

iReg 4.9.4

Излезе четвъртта поправка на iReg от клона 4.9 – версия 4.9.4. Промените спрямо предходната версия са както следва:

Read more

Tags :

iMan 4.9.0

Публикувахме нова версия на iMan Мениджър – 4.9.0. Тя е неразривно свързана с новата сървърна версия – 4.5.0. Новото в тази версия следва промените в базата данни, а именно:

Read more

Tags :

Сървър 4.5.0

Малко след основополагащото обновление на сървъра до версия 4.4.0 и в контекста на стратегията за преминаване към версия 5, публикуваме следващата важна стъпка – сървър 4.5.0. Тази версия на сървъра се управлява с нов Мениджър и се явява подготвителна стъпка за следващи промени в iReg, iLab и iLink. Промените които се добавят в тази сървърна версия:

Read more

Tags : , , , ,

iLabCourier 2.3.1

Излезе поправка 1 на iLabCourier 2.3 – версия 2.3.1. Обновени са HL7 библиотеките, които приложението ползва, както и е добавена поддръжка за комуникация със сървъри, поддържащи HL7 с версии 2.4, 2.5 и 2.5.1.

Tags : , ,

iReg 4.9.3

Излезе трета поправка на регистратура от линията 4.9 – iReg 4.9.3. В нея са отстранени открити бъгове, като е добавена и нова функционалност:

Read more

Tags :

Сървър 4.4.2

Излезе втора поправка на сървърния код към основната версия 4.4.0 – пакет с версия 4.4.2. Поправката касае работоспособността на iLabExp Експортер. При версии 4.4.0 и 4.4.1 е възможно да не могат да бъдат заредени данни от сървъра поради грешни данни, дори без  те да са показани при избора на период и схеми. Настоящия пакет решава този проблем.

Tags :