iReg 4.9.4

Излезе четвъртта поправка на iReg от клона 4.9 – версия 4.9.4. Промените спрямо предходната версия са както следва:

Read more

Tags :

iMan 4.9.0

Публикувахме нова версия на iMan Мениджър – 4.9.0. Тя е неразривно свързана с новата сървърна версия – 4.5.0. Новото в тази версия следва промените в базата данни, а именно:

Read more

Tags :

Сървър 4.5.0

Малко след основополагащото обновление на сървъра до версия 4.4.0 и в контекста на стратегията за преминаване към версия 5, публикуваме следващата важна стъпка – сървър 4.5.0. Тази версия на сървъра се управлява с нов Мениджър и се явява подготвителна стъпка за следващи промени в iReg, iLab и iLink. Промените които се добавят в тази сървърна версия:

Read more

Tags : , , , ,

iLabCourier 2.3.1

Излезе поправка 1 на iLabCourier 2.3 – версия 2.3.1. Обновени са HL7 библиотеките, които приложението ползва, както и е добавена поддръжка за комуникация със сървъри, поддържащи HL7 с версии 2.4, 2.5 и 2.5.1.

Tags : , ,

iReg 4.9.3

Излезе трета поправка на регистратура от линията 4.9 – iReg 4.9.3. В нея са отстранени открити бъгове, като е добавена и нова функционалност:

Read more

Tags :

Сървър 4.4.2

Излезе втора поправка на сървърния код към основната версия 4.4.0 – пакет с версия 4.4.2. Поправката касае работоспособността на iLabExp Експортер. При версии 4.4.0 и 4.4.1 е възможно да не могат да бъдат заредени данни от сървъра поради грешни данни, дори без  те да са показани при избора на период и схеми. Настоящия пакет решава този проблем.

Tags :

iLab 4.8.2

Излезе втора поправка на iLab от линията 4.8 – версия 4.8.2. В нея е отстранен бъг, който се проявява при последователно четене на проби от една и съща визита, при което iLab неправилно натрупва тестове от различните проби на визитата и ги показва общо. Втората промяна е в добавен нов режим на проверка на материал, която се активира с отметка „Показвай цялата визита„. При този режим се показват всички тестове за визитата, към която принадлежи изчетения баркод на проба. Версията разчита на сървър 4.4.1.

Tags :

iReg 4.9.2, iLab 4.8.1 и iFin 4.2.0

Като продължение на предходната публикация тук даваме информация за новостите за три от модулите, публикувани заедно със сървърното обновление до версия 4.4.1.

Read more

Tags : , ,

Сървър 4.4.1

Малко след излизането на голямото обновление 4.4.0, пускаме и първия сървърен пакет с добавки и поправки – версия 4.4.1. Пакета довършва някои промени в 4.4.о. И така, в 4.4.1 промените са следните:

Read more

Tags : , , , , ,

Аренал – първи трансфер

exchange

На 11 март т.г. (събота) беше направен първия импорт на НМДД от Аренал към ЛИС iLab. Това беше направено в МДЛ Цибалаб – Перник ЕООД, в която инсталирахме пакета обновления до сървърна версия 4.4.0. В следващите дни ще следим развитието и в следваща публикация ще обявим процент импортирани направления към общ брой НМДД.

Tags :