iLink – нови апарати

RapidLab348EX

Днес публикувахме нова версия на iLink (4.5.0). В тази версия е прекратена възможността за директа връзка с MySQL, така че клиентите на Бон Арт вече трябва да работят само с Web Services. Има добавена и поддръжка за три нови апарата:

Клиентите, заинтересовани от новата версия, могат да се обръщат за помощ при окабеляване и инсталация.

Tags :

iLabProphy – инструмент за профилактики

ExcelDataReader

Днес публикувахме един нов инструмент от фамилията на iLab – iLabProphy 1.0.0. Предназначението на това приложение е да импортира Excel ® файлове с имена и други данни на пациенти по шаблон в базата за поръчки. Така обработката на големи групи пациенти по профилактични изследвания (трудова медицина например) се ускорява значително, доколкото всяка една регистрация се свежда до импорт на поръчка, вместо ръчно набиране на данни и желани изследвания (еднакви за всички пациенти по профилактиката).  Read more

Tags :

Сървър 4.3.1 и iReg 4.7.2

Налично е обновление – сървърно (4.3.1) и на iReg (4.7.2). Новата версия на iReg позволява подмяна на заглавието на резултатите според името на компютъра от който е стартирана, потребителското име и др. подобни. Подмяната става с модификации на сървъра и е предмет на администраторска намеса. Доколкото в iReg 4.7.0 няма функционални промени, препоръчваме инсталация само за клиенти, които желаят да се възползват от различни заглавни надписи на резултатите според компютъра.

Tags : ,

iLabExp Експортер 4.12.1

Във вчера обявената версия 4.12.0 има допусната малка грешка, като ефекта е че не могат да се изтеглят данни от iLab база с версия под 4.3.0. Ако Вашия случай е такъв, трябва да ползвате току-що публикуваната версия 4.12.1.

Tags : ,

iLabExp Експортер 4.12.0

НЗОК лого

В края на миналия месец НЗОК анонсира промяна в стандарта на XML отчетите на лабораториите. По тази причина се наложи обновяването на iLabExp Експортер, като то идва с версия 4.12.0. iLabExp 4.12.0 няма пряка връзка с наскоро обявеното обновление.

Read more

Tags : ,

iLab Enterprise – Следващо ниво

MailChimp Connected

Имаме удоволствието да обявим излизането на нов модул на ЛИС iLab – iLab Enterprise (iLabEnt). Още от името става ясно че модула е насочен главно към частни лаборатории с амбиции да приведат операциите си към стандартите на предприятията с професионален мениджмънт. Всъщност това е неизбежно по пътя на развитието и ЛИС iLab, както и досега, предлага не просто инструмент, но и know how и визия.

За какво става въпрос?

iLab Enterprise е уеб приложение от ново поколение, чиято функция е да синхронизира данни между ЛИС iLab и външни системи. Във версия 1.0.0 възможните външни системи са Mail Chimp и vTiger. Данните, подлежащи на синхронизация са Лекари и Фонд/Клиники. Макар на пръв поглед това да изглежда нещо дребно, всъщност е радикална промяна в ползата от ЛИС iLab. А вероятно и във Вашия бизнес! Read more

Tags : , , , , ,

iFin 4.1.0

Тази публикация е продължение на предишна новина, свързана с мащабно обновяване на ЛИС iLab. Като част от това обновление е и новата версия на iFin – 4.1.0. Основната задача на новата версия е на първо място съвместимост с промените в сървъра и на второ – технологично обновление. Новото накратко:

Read more

Tags :

iReg 4.7.0 и iLab 4.6.0

Тази публикация е продължение на предишна новина, свързана с мащабно обновяване на ЛИС iLab.

В iLab Лаборатория промените са почти изцяло вътрешни, като единствената разлика от потребителска гледна точка е търсенето, което по традиция е същото, както и в iReg Регистратура и в това обновление то е променено. По важните промени са в Регистратура. И така, нека видим новото в това обновление на iReg.

Read more

Tags : ,

iMan 4.7.0

Тази публикация е продължение на предишна новина, свързана с мащабно обновяване на ЛИС iLab. Тук ще разясним както новостите в потребителския интерфейс, така и някои функционални промени.

Променени са формите за схеми на продажби, като е добавен филтър за активност, което облекчава работата, особено след като във времето се натрупат много неактивни схеми.

Read more

Tags :

Ново мащабно обновление (Сървър 4.3.0)

Днес публикувахме пакет от обновления,  които произхождат от нова сървърна версия – 4.3.0.  Обновлението е част от вече представената стратегия за миграция към версия 5 на системата.

Общото във всички засегнати модули е преминаването на всички тях към .NET 4.0 Client Profile, както и използването на Microsoft Report Viewer (вграден). Това значително опростява процедурите по инсталация – не е необходимо да инсталирате нищо друго, освен желаното приложение. Както вече съобщихме, всички модули са преминали успешно тестовете за съвместимост с Windows 10. Read more

Tags :