Колко сложно е простото?

Пациента се изследва в лабораторията и получава сертификат на телефона. Зад този прост замисъл обаче седи чудовищно сложен сбор от технологии и хиляди редове програмен код. Картка идея за всичко това е следната диаграма:

Схема на системата за сертификати

Както е видно, повечето от ангажираните ресурси са публични или частни облачни услуги. С оранжево са означени ресурсите на СКАЙУЕР Груп ЕООД, било изградени със собствени сили или такива, закупени от трети страни. Дали това е било нужно или сме прекалили с инженеринга? Следната фигура показва че решенията са били повече от уместни, имайки предвид че в натоварени моменти пациентите правят до 20 заявки в секунда, което би сринало сървърите на почти всеки един клиент, ако не беше облачната и разпределена архитектура.

Натоварване на транзитния сайт https://e-certs.eu/

В първата диаграмата е пропуснато уеб приложение за обслужване на мобилни точки, което усложнява системата с още няколко блока от подобен тип. Пропсуната е и аналитичната система (също облачна услуга) с която следим за работоспособността на целия оркестър от компоненти.

Print Friendly, PDF & Email