Представяне

ЛИС iLab е модерна, високоефективна лабораторна информационна система, предназначена да автоматизира дейността на болнични и доболнични клинични лаборатории.

Ключови моменти:

  • Модулна архитектура;
  • Баркодиране и връзка с лабораторна апаратура;
  • Управление на финансови потоци – плащания в брой, по сметка, сложни плащания (с няколко източника на финансиране);
  • Интеграция с външни системи;
  • Модерна технология (MS SQL Server, .NET Framework);
  • Нива на достъп;
  • Online услуги (online резултати и поръчки);
  • Работа с НЗОК;
  • Многоезичен интерфейс;
Print Friendly, PDF & Email