НРД 2022, НЗИС, е-направления

Във връзка с подписване на анекс към НРД 2020-2022, който регулира дейността по НЗОК от месец май т.г., както и във връзка с промените в НЗИС, ЛИС iLab има обновление, което обхваща съръвра, iReg Регистратура и iLabExp Експортер.

Импорт на е-направление от НЗИС с новите кодове

Промени в обновените компоненти

Сървър 4.10.27 и 4.10.28

Добавена поддръжка на новите кодове в НЗИС и оптимизация на базата данни. В предходното обновление (4.10.27) е добавна поддръжка на НРН вместо номер на амбулаторен лист.

iReg Регистратура 4.15.4 и 4.15.5

Във версия 4.15.5 на Регистратура е добавено прекодиране от кодовете на НЗИС (AA-AAA) към тези на НЗОК (XX.XX), което става с централизирана облачна услуга на СКАЙУЕР Груп (Гарван сървър). Предходната (4.15.4) е посветена на НРН като номер на амбулаторен лист. И двете версии работят със сървъра за централизиран достъп до НЗИС (Рила сървър).

iLabExp Експортер

До дни ще е готова и новата версия на iLabExp Експоретр, която ще е съвместима с промените описани по-горе. Отчетите към НЗОК за месец април следва а се правят с текущата версия (5.8.3). Ако срещате затруднения – моля, свържете се с нас за техническа поддръжка.

Внедряване

Още вчера (2 април) започна поетапното внедряване на обновлението на сървъра, а там където това е направено, Регистратура ще се обнови автоматично при следващо стартиране. Поради големината на обновлението, съръвра следва да се обновява при преустановена работа по регистрация, т.е. преимуществено в извънработно време. Настройката на Рила сървъра ще става след подготвени електронни подписи и уговорени дата и час за настройка.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,,,,,