Етикет: iLink

iLink 4.4.4

Достъпна за изтегляне е версия 4.4.4 на iLink. Новото в тази версия е добавения протокол за хематологичния брояч на фирмата Drew Scientific – Drew 3 (протокол Light). Протоколът за Drew 3 е напълно съвместим и с анализатора Celly Plus на фирма Biocode Hycel.

Етикети :

iLink 4.4.3

Публикувахме нова версия на iLink – 4.4.3. В нея е добавен двупосочен протокол за връзка със серията биохимични анализатори Selectra Pro на фирмата ELITech Group.

Етикети :

iLink 4.4.1 и 4.4.2

На 23-ти и 25-ти този месец, последователно публикувахме версии 4.4.1 и 4.4.2 на iLink. Версия 4.4.2 е дребна поправка на 4.4.1. Новото спрямо предходната версия (4.4.0):

 • добавен протокол (еднопосочен) за уринен анализатор Urit 1200 (оптичен анализ на седимент), както като самостоятелен анализатор, така и като комбинация с химичен модул Urit 1500;
 • добавен протокол (двупосочен) за биохимичен анализатор Miura;
 • добавен протокол (еднопосочен) за хематологични анализатори Urit 2900/3000 Plus.
Етикети :

iLink 4.4.0

Готова е версия 4.4.0 на iLink. Новото в нея:

 • добавен протокол (двупосочен) за КГА Siemens RapidPoint 400/405;
 • добавен протокол за СУЕ анализатор Alifax Roller модели 10, 20, 20-PN и всички други, които поддържат протокол DAT15;
 • прекомпилиране на използваните библиотеки за .NET 4.0 Client Profile с което цялото приложение вече зависи само от .NET 4.0 Client Profile;
 • обновени библиотеки за връзка с MySQL база данни.
Етикети :

Нова версия на iLink (4.3.0)

Готова е версия 4.3.0 на iLink. Новото в нея:

 • механизъм за приемане и визуализация на флагове, постъпващи от апарата;
 • протокол (двупосочен) за биохимичен анализатор Horiba Pentra 400;
 • обновени библиотеки за връзка с MySQL и FireBird бази данни.

Прочети повече

Етикети :

iLink 4.2.0 и 4.2.1

Достъпни за изтегляне са новите версии на iLink – 4.2.0 и следващата я – 4.2.1. Ето и малко повече информация за настъпилите промени.

Прочети повече

Етикети :

Нова версия на iLink (4.1.8)

В новата версия на iLink:

 • Промени в протоколите на броячи Diatron – приоритетно се взима Sample ID вместо Patient ID, там където софтуера на апарата позволява това.
 • Промени в протокола на Dirui FUS-100 – обработка на арбитражните резултати.
Етикети :

Нова версия на iLink (4.1.7)

Публикувана е нова версия на iLink – 4.1.7. Новото в нея:

 • Добавен протокол за биохимичен анализатор Biotecnica BT-1500 (двупосочен)
 • Добавен протокол за имунологичен анализатор Toso AIA-600II (Еднопосочен)
Етикети :