Нова версия на iLink (4.3.0)

Готова е версия 4.3.0 на iLink. Новото в нея:

  • механизъм за приемане и визуализация на флагове, постъпващи от апарата;
  • протокол (двупосочен) за биохимичен анализатор Horiba Pentra 400;
  • обновени библиотеки за връзка с MySQL и FireBird бази данни.

Отбелязваме, че само някои протоколи обработват споменатите по-горе флагове. Към днешна дата това е вярно за моделите Pentra 200 и Pentra 400 на Horiba, като скоро тази функционалност ще бъде достъпна и за други апарати. В документацията за свързване и работа с всеки един апарат вече публикуваме и информация за очакваните флагове и тяхното значение (линейност, калибрация, референтни стойности и т.н.). И понеже една картина казва повече от хиляди думи, ето как на практика изглежда формата за изпращане на резултати с обработени флагове:

ilink-flags

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :