iLink 4.4.5

Достъпна за изтегляне е версия 4.4.5 на iLink. Новото в тази версия е добавения протокол за уринния анализатор на фирмата Erba Lachema – Laura.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :