iLink 4.4.4

Достъпна за изтегляне е версия 4.4.4 на iLink. Новото в тази версия е добавения протокол за хематологичния брояч на фирмата Drew Scientific – Drew 3 (протокол Light). Протоколът за Drew 3 е напълно съвместим и с анализатора Celly Plus на фирма Biocode Hycel.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :