Етикет: iLabProphy

iReg 4.15.0

След множество бета версии, имаме окончателна версия на iReg – 4.15.0.

Версия 4.15.0 на iReg
Прочети повече
Етикети :,,,

Профилактики 5.0.0

След известно прекъсване, възстановихме модула iLabPophy Профилактики, който идва с версия 5.0.0. Модула е качеествено нова стъпка в развитие на решението за обработка на профилактики.

Основен екран на iLabProphy
Прочети повече
Етикети :

Поръчки 3.0 и HL7 конектор 3.0

Днес публикувахме нова версия на БД за поръчки – iLabOrders с версия 3.0.0. Заедно с нея в процес на интензивно тестване „на терен“ е нова версия на HL7 конектора на ЛИС iLab (засега с версия 3.0 alpha 1). По-долу можете да намерите подробна информация за новите моменти в пакета обновления, както и планове за бъдещи подобрения, свързани с темата.

Прочети повече

Етикети :,,,,

iLabProphy – инструмент за профилактики

Днес публикувахме един нов инструмент от фамилията на iLab – iLabProphy 1.0.0. Предназначението на това приложение е да импортира Excel ® файлове с имена и други данни на пациенти по шаблон в базата за поръчки. Така обработката на големи групи пациенти по профилактични изследвания (трудова медицина например) се ускорява значително, доколкото всяка една регистрация се свежда до импорт на поръчка, вместо ръчно набиране на данни и желани изследвания (еднакви за всички пациенти по профилактиката).  Прочети повече

Етикети :