Поръчки 3.0 и HL7 конектор 3.0

Днес публикувахме нова версия на БД за поръчки – iLabOrders с версия 3.0.0. Заедно с нея в процес на интензивно тестване „на терен“ е нова версия на HL7 конектора на ЛИС iLab (засега с версия 3.0 alpha 1). По-долу можете да намерите подробна информация за новите моменти в пакета обновления, както и планове за бъдещи подобрения, свързани с темата.

БД за поръчки

В БД за поръчки е добавена възможността, чрез HL7 конектора на ЛИС iLab да се прави насочване към схема на продажба чрез подаване на сметка от страна на БИС (или друга външна система), което става чрез BLG сегмент в HL7 съобщенията. Добавена е и съпровождаща за поръчките информация за работната диагноза (по МКБ-10) на поръчката. Другата промяна касае задаващата се нова версия на модула за обработка на профилактики, при който ще има възможност за „пакетиране“ на профилактики в пакети, така че всички записи за дадена профилактика да могат да се обработват групово.

HL7 конектор

На първо място, новия HL7 конектор (в алфа стадии) вече използва възможността за насочване към схема на продажба чрез сметка на изпращащата страна, както и обработва подадените диагнози. Освен това обаче, конектора е много подобрен от техническа гледна точка. Заедно с него пуснахме и нов сайт за документация за разработчици – http://hl7.skyware-group.com. В него всички заинтересовани страни (най-вече доставчици на БИС) могат да се информират детайлно за изграждане на интеграции с ЛИС iLab. Освен подробна техническа информация, сайта е интересен и за мениджъри на лаборатории, заинтересувани от интеграция с болнични информационни и други подобни системи.

Какво предстои?

На база на заложените в 3.0.0 промени в БД на поръчки, предстои да публикуваме нова версия на iLabProphy, с радикално нов дизайн и възможности. Вече работим по темата и се надяваме значително да облекчим работата, свързана с обработка на големи масиви поръчки, типични за една профилактика по трудова медицина.

 

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,,