Профилактики 5.0.0

След известно прекъсване, възстановихме модула iLabPophy Профилактики, който идва с версия 5.0.0. Модула е качеествено нова стъпка в развитие на решението за обработка на профилактики.

Основен екран на iLabProphy

Настоящта версия идва във функционален комплект с релевантна функционалност в iReg Регистратура (4.15.0, която е на етап beta version), при излизането на коятo ще има допълнителна публикация с детайли.

Поради промени в политиката на развитие на ЛИС iLab и сегментация на продукта, iLabProphy се предлага извън стандартния модел на лицензиране чрез договор за обанамент, като ползването му е със заплащне по модела „плащане за употреба“ (pay as you go). Това означава че всички клиенти, без значение от вида договор и неговия обем, получават права за ползване на продукта, като неговата употреба е свързана със закупуване на кредити, които активират фунционалността на приложението. Важно е да се отбележи, че ползването се изисква активна система за поръчки (база данни iLabOrders), което ще бъде поетапно достъпно за всеки един клиент при заявка и без допълнително заплащане. При самата инициация на системата за поръчки, всеки клиент ще получи и 200 кредита безплатно, което съотвества на 200 пациента в една или повече профилактики.

Екран за закупени и разходвани кредити

iLabProphy ще се разпространява приоритетно чрез магазина на Microsoft, където придобиването е безплатно, а зареждането с кредити става по заявка към СКАЙУЕР Груп.

Изискванията към iLab сървъра са: база данни iLab – 4.10.7, база данни iLabOrders – 3.1.2. Инсталацията предполага всяка ОС, която поддържа .Net Core Desktop 3.1.10 или по-висока.

При инсталация от msi пакет, ще е необходимо да инсталирате .Net Core Desktop 3.1.10:

Съобщение за липса на .NET Desktop 3.1.10

При Yes, ще бъдете отведени към сайта за сваляне на платформата, откъдето трябва да я инсталирате:

Desktop Runtime 3.1.10

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :