iLabProphy – инструмент за профилактики

Днес публикувахме един нов инструмент от фамилията на iLab – iLabProphy 1.0.0. Предназначението на това приложение е да импортира Excel ® файлове с имена и други данни на пациенти по шаблон в базата за поръчки. Така обработката на големи групи пациенти по профилактични изследвания (трудова медицина например) се ускорява значително, доколкото всяка една регистрация се свежда до импорт на поръчка, вместо ръчно набиране на данни и желани изследвания (еднакви за всички пациенти по профилактиката). 

iLabProphy

За да функционира приложението следва да имате инсталирана база данни iLabOrders, за което можете да се обръщате към нас. Весрията на основната iLab база данни трябва да 4.3.0. Файловете за импорт трябва да са за Microsoft Excel версия 2007 или по-нова (xlsx). Към момента няма написана докуемнтация, но при нужда можем да помогнем с отдалечен достъп.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :