Отчитане по НРД 2020

От утре, 01.02.2020г, РЗОК ще приемат отчети за извършена медико-диагностична дейност съгласно НРД 2020. Това следва да става с новата версия на iLabExp Експортер – 5.5.0. Успоредно с това, в последните дни, РЗОК и НАП разпространиха писма, свързани с код 99 на НМДД и проверка на здравноосигуритлния статус. Ето и подробна информация по всичките тези въпроси:

Промени в НРД 202

В НРД 2020 се въвеждат нови кодове, а други отпадат. Това касае главно разделянето на назофарнгиалните секрети и тези от генитална система. Всички тези промени сме ги отразили в обновление, пуснато без изрична нотификация на всички клиенти работещи с НЗОК. Все пак е възможно, при определени обстоятелства (неправилни настройки) в отчета да се появят стари, невалидни кодове. В този случай, iLab Експортер, при проверка за формални грешки, ще ви извести за неизвестен код, а при отваряне на направлението, проблемния ред ще се показва по този начин:

Индикация за неизвестен код на изследване

Писмо на РЗОК за код 99

Някои РЗОК изпратиха писма до изпълнителите, съдържащи малко неясна информация за код на направление 99 за неосигурени бременни (чл. 82, ал. 1, т. 2 от ЗЗО). Оказва се, че тази информация е вътрешно-ведомствена и няма отношение към изпълнителите. Т.е. отчитането на дейност за неосигурени бременни жени е както и досега. Разликата е в издаването на фактурите и се състои в това, че ако изпълнител има едно или повече направления за такива жени, ще получи две нотификации за фактури (с два различни бюджетни кода) и следва да издаде две XML фактури след одобрение на дейността. И досега iLab Експортер беше готов за този случай, но НЗОК нямаше техническа възможност за това разделение, поради което се налагаха „ръчни“ фактури, които вече отпадат.

Писмо на НАП за проверка на ЗОС

РЗОК изпратиха и писмо, цитиращо друго такова от НАП, в което се казва: „… от 17.02.2020 г. всички услуги и сървиси, предоставяни от Агенцията (НАП), що бъдат достъпни единственно по протокол TLS (Transport Layer Security) версия 1.2. …„. Е, твърде късно! Вече писахме за случая. Така или иначе, iLab Експортер вече работи с TLS 1.2, още от версия 5.4.1. С две думи – това писмо не налага нищо, свързано с отчетите към РЗОК и не изисква допълнителни промени в приложението.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,