Срокът по Н-18 е удължен

След днешната среща между министър В. Горанов и представители на бизнеса, Министерство на финансите излезе с официално изявление за удължаване с нови шест месеца на крайния срок за внедряване на СУПТО по наредба Н-18. И макар към момента да няма подписана и обнародвана в ДВ Наредба за изменение и допълнение, считаме изявлението за факт. Във връзка с това отлагане, по-долу излагаме коригираните си намерения относно изпълнение на наредбата.

Вярно ли е?

Разбира се, възниква въпроса за законността на изявлението към днешна дата и към дата 31ви януари. Строго погледнато, днешното изявление все още няма юридическа стойност. От друга страна, не става въпрос за интервю или слух, а за официална новина на сайта на министерството. И освен това, контролния орган (НАП) е под шапката на именно това министерство. И накрая, за добро или лошо, от години правителството работи така и прецедентите са десетки. На база на всичко това, ние възприемаме удължаването за факт.

Какво следва от това?

На първо място, планираното онлайн обучение и спешно внедряване в петък отпада. Което е особено благоприятна новина, защото това ще ни даде време и възможност да внедрим новата версия в нормални условия, поетапно и както и досега, с минимални прекъсвания на работа. На второ, но не последно място, няколко лаборатории с по-прост процес и по-малък обем, ще могат пилотно да ползват новата версия и да дадат ценна обратна връзка. И всичко това, без да са длъжни да декларират системата в НАП, която означава че ще можем преди НАП да сверим верността на всички отчети, като по този избегнем евентуални санкции поради възможни недостатъци и/или неправилна употреба. Т.е. всяка една лаборатория ще има възможност да обяви начална дата за въвеждане на СУПТО след като е оценила в детайли всичко, имащо данъчен ефект.

Как и кога? (iLab 5 не е просто СУПТО)

Както някои клиенти вече знаят, готвената нова версия 5.0 на ЛИС iLab далеч не е само по повод Н-18. В нея са заложени редица фундаментални промени и СУПТО-разпоредбите са само относително малък детайл (по груби оценки около 20% от всички новости). И да, принципно системата е готова. С удължението обаче, имаме възможност да изгладим всички детайли (в т.ч. специфични модули), така че да максимизираме ползите и минимизираме неудобствата по внедряване. Предвид това, ще положим максимални усилия да внедрим колкото е възможно по-бързо. Т.е. не възнамеряваме да отложим внедряването с шест месеца, като ориентировъчна дата за пилотни внедрявания е втората половина на месец февруари. Оттам нататък, конкретния момент на внедряване и обучение ще зависи от готовността на всяка една лаборатория и графика ни внедряване.

Да върнем жеста на хотелиерите и ресторантьорите (които извоюваха отлагането) и вместо изнервящо внедряване в петък, посетим любим ресторант или бар 🙂 А защо не и хотел?

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,