Експортер 5.1.2

В желанието си да предоставим още по-добър продукт, както и във връзка с открит недостатък в предходното издание, публикуваме поредна версия на iLabExp Експортер – 5.1.2. В системата ни за управление на проекти са записани 37 подобрения и открити бъгове. По-долу са изброени някои от по-важните от тях.

Главното

  1. В предишната версия функцията Валидност издатели не работи. В настоящата версия този проблем е оправен;
  2. Добавена е функция за експорт на грешките във формат на Excel ® (xlsx) за по-лесната им обработка;
  3. Добавен е бутон за стартиране на Навременна помощ (Quick Assist) на Windows 10 (това липсва в по-стари версии на Windows), с която лесно можете да поискате поддръжка от нас, разбира се с уговорка по телефона.

Други промени

  • Обновена номенклатура с МКБ-10 с много липсващи досега диагнози, което намалява чувствително броя на фалшиво рапортуваните формални грешки.
  • В новата версия, в прозореца за изпратени към НЗОК файлове, вече се записват и показват освен УИН-овете, имената на лекаря-изпълнител и лабораторията от чието име са направени отчетите. Добавката е много полезна за лаборатории с много лекари, както и за тези, които отчитат повече от една лаборатория.

  • В 5.1.2, в статус лентата на приложението вече се изписва името на текущо избраната лаборатория (текущ профил), което е удобно за потребителите, които отчитат повече от една лаборатория.

  • За тези, които обединяват файлове от повече от една база данни, въведохме допълнителна информация за източника на направлението, в който прозорец се показва името на сървъра, базата данни, името на лабораторията и номера на визитата, от където е изтеглено НМДД, заедно с бутон за копиране на визитата в clipboard-а на ОС (функцията е достъпна само за новоизтеглени файлове):

  • Отстранени множество бъгове, направени редица подобрения в потребителския интерфейс.

Както и предходното издание, сървъра трябва да е с версия 4.7.2 или по-висока.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,