Документация за интеграция

Във връзка с увеличаващите се случаи на интеграция на ЛИС iLab с външни системи като Болнични Информационни Системи (БИС) и Електронни Медицински Досиета (ЕМД), обновихме документацията за свързване и я направихме публична. За целта стартирахме нов уеб сайт (wiki),  в който всеки един разработчик може да се информира детайлно как да интегрира своята система с ЛИС iLab.

В новия сайт (http://hl7.skyware-group.com/) е описана възможността за интеграция на ЛИС iLab посредством протокола HL7. Засегнати са и теми като кодиране, стандартизиране на мерни единици и т.н. Сайта е интересен и за мениджъри на лаборатории, които искат да получат задълбочено познаване за функционирането на подобни интеграции.

След тези ни усилия, следва да преправим съществуващите интеграции с оглед преминаване към версия 2.5.1 на HL7, както и по-добрата стандартизация и стриктно съответствие със стандарта. Във функционално отношение, ефектите от преминаване към новата интеграция са следните:

  • Възможност за насочване на интеграционен канал към повече от една схема на продажба;
  • Включване на диагнози в поръчките;
  • По-лесна администрация и внедряване, по-лесна поддръжка.

Всички клиенти, получили запитване от свои партньори за интегриране на ЛИС iLab, мога да се обръщат към нас, като осъществяването на интеграции вече следва да е далеч по-просто и лесно.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,