Tag: НЗОК

iLabExp Експортер 4.13.0

Публикувахме актуализирана версия на iLabExp Експортер с номер 4.13.0. Обновлението идва за да отговори на изискванията на РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК, публикувано в бр. 25 на Държавен вестник от т.г. и заместващо несъстоялия се национален рамков договор. За повече информация – виж Бележки от менюто Помощ.

 

Етикети :,

iLabExp Експортер 4.12.0

В края на миналия месец НЗОК анонсира промяна в стандарта на XML отчетите на лабораториите. По тази причина се наложи обновяването на iLabExp Експортер, като то идва с версия 4.12.0. iLabExp 4.12.0 няма пряка връзка с наскоро обявеното обновление.

Прочети повече

Етикети :,

АДМИС

СКАЙЕУР Груп беше сред учредителите на Асоциация на дружествата-разработчици на медицински информационни системи (АДМИС). На 14 януари 2015г., Софийски градски съд регистрира асоциацията.  Основен акцент в целите на асоциацията е работа с държавната администрация по въпроси от обществен интерес, които в крайна сметка защитават интересите на лечебните заведения, т.е. вие – нашите клиенти. Надяваме се в скоро време тази ни инициатива да допринесе за намаляване на административните усилия на лабораториите, намаляване на безсмислените хартиени документи, както и превенция на корупционните практики, най-вече от страна на НЗОК.

Етикети :

iLabExp Експортер 4.11.0 (НРД 2015)

Във връзка с публикуването и влизането в сила на НРД 2015, публикуваме актуализация на iLabExp Експортер, версия 4.11.0. Новото в актуализацията:

  • Добавени пакети с цени съгласно НРД 2015г. и актуализирани справки;
  • Преминаване към Microsoft ® Report Viewer версия 11, което от своя страна води до експорт на файлове във формат Excel 2007 – 2013 (xlsx), когато експорта във формат Excel e разрешен.

Повече подробности можете да намерите в Бележки към изданията, който документ е достъпен от менюто Помощ, функция Бележки.

Етикети :,,,