iLabExp Експортер 4.12.0

В края на миналия месец НЗОК анонсира промяна в стандарта на XML отчетите на лабораториите. По тази причина се наложи обновяването на iLabExp Експортер, като то идва с версия 4.12.0. iLabExp 4.12.0 няма пряка връзка с наскоро обявеното обновление.

Нов стандарт на отчет

В обновения iLabExp е добавен новия стандарт (НРД 20015г. (след 01.09.2015)) за XML файл и ако не е указано друго, той бидейки най-нов е зададен по подразбиране.

Нов XML стандарт

Филтър за неактивни схеми

При зареждане на данни от сървър е добавен филтър, чрез който се показват само активните схеми на продажба, което улеснява избора на схеми за експорт. Добавено е и поле за отметка, с което можете да покажете и вече деактивирани схеми, ако това се налага.

Schemas

Нова функция – Запис в Excel

В настоящата версия е добавена и нова функция – Запис в Excel. Предназначението на тази функция е да подпомогне потребителите в изготвянето на опис на направления, по-нататъшен анализ на данни и други подобни. Функцията е удобна и в случай на проверки на РЗОК, при някои от които служители на РЗОК изискват такъв списък за текущ или по-стар период.

Claim List Menu

Колоните на генерирания файл са автоматично оразмерени според съдържанието им, а първия ред е замразен (freeze) и с поставени автоматични филтри. Файлът съдържа освен атрибутите на направлението и кодовете на поръчаните изследвания в последните шест колони. Генерираният файл е във формат на Microsoft Excel версия 2007 или по-късна. Отварянето на файла с други приложения, OpenOffice например, е възможна, но не всички функции са налични.

ClaimListExcel

Обръщайте се на познатите ви телефони за съдействие по инсталация или при въпроси относно ползването на обновения iLabExp. Напомняме че само клиенти с активен договор за абонамент и поддръжка имат право да получат новата версия.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,