Прочистване на БД (iMan 4.12.0)

След внедряването на сървърна версия 4.7.0 в много бази данни на клиенти се образуваха сравнително дълги списъци на възможни НЗОК договори на лекари. Причината за това е че при обновяването за всеки един лекар се генерират всички използвани до момента комбинации с РЗИ и специалност. Много от така генерираните договори обаче са невалидни поради преместване на лекаря в друга практика, пенсиониране и др. подобни.

За да облекчим максимално процеса на регистрация и да минимизираме възможните грешки, публикуваме нова версия на iMan – 4.12.0. В нея е вградена функция за автоматична проверка на НЗОК договорите (УИН-РЗИ-Специалност) чрез уеб услуга на НЗОК. iMan автоматично проверява всички договори и деактивира тези, за които НЗОК отговаря със статус „Невалидна комбинация“. За ползването на тази функция е необходим валиден електронен подпис.

Препоръчваме на всички клиенти със сървърна версия 4.7.x и работещи с НЗОК максимално бързо да обновят iMan до 4.12.0 и своевременно да прочистят базите си данни от невалидни договори, което освен време ще спести и пари от грешки при отчети в НЗОК.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,