iMan 4.9.0

Публикувахме нова версия на iMan Мениджър – 4.9.0. Тя е неразривно свързана с новата сървърна версия – 4.5.0. Новото в тази версия следва промените в базата данни, а именно:

  • Потребителски интерфейс за опционалните тестове в профил (панел):

optional tests

  • Добавен интерфейс за добавяне и редакция на синоними за проби за апарати:

sample-aliases

  • В списъка със синоними за апарати се показва и кода на пробата;
  • Възможност за установяване на новия тип резултат – полуколичествен:

semi-quant-test

  • Допълнителни атрибути към стойностите в списъци резултати (вид валидация и флаг):

res-list-flags

  • Към обектите-цел на атрибути е добавена нова опция – Партньор, с която се дава възможност един и същи атрибут да бъде прилаган както към лекари, така и към фонд/клиники;
  • Отстранен бъг, който се проявява като липсващи цени в раздела Цени във формата за редакция на Профил.

Новите обекти и настройки ще влязат в употреба при бъдещи версии на iReg, iLab и iLink. Молим новия вид резултат да не се ползва до излизането на следващите версии на iLab и iLink.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :