iReg 4.9.4

Излезе четвъртта поправка на iReg от клона 4.9 – версия 4.9.4. Промените спрямо предходната версия са както следва:

  • По-агресивно чистене на паметта, което довежда до подобрена производителност;
  • Премахнато е съобщението за запис на визита, което забавяше работата;
  • От основната форма могат да се отварят резултати както по ID на визита, така и по баркод на проба;
  • Във формата за импорт на поръчки вече се показва статус спешен/не;
  • Търсенето на поръчки вече може да се филтрира по това, дали дадена поръчка е основна или добавка;
  • Полето за ИД на пациента вече има контекстно меню, дори когато полето е забранено;
  • Полето F10 във формата за импорт на пациента вече превключва клавиатурната подредба по подобие на другите полета, приемащи баркод на проби.

iReg 4.9.4 работи както със сървър 4.4.x, така и с новата версия 4.5.0.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :