Сървър 4.5.0

Малко след основополагащото обновление на сървъра до версия 4.4.0 и в контекста на стратегията за преминаване към версия 5, публикуваме следващата важна стъпка – сървър 4.5.0. Тази версия на сървъра се управлява с нов Мениджър и се явява подготвителна стъпка за следващи промени в iReg, iLab и iLink. Промените които се добавят в тази сървърна версия:

 • Въвежда се възможността даден тест в профил (панел) да бъде опционален, т.е. да бъде премахван или добавян към вече направена регистрация (указва се и дали да е автоматично добавен). Тази промяна адресира редица ситуации, сред които:
  • Избягване на „паразитни“ тестове в кръвна картина в лаборатории, където се работят както 3-dif, така и 5-dif картини, работят се различни кръвно-газови панели и т.н.;
  • Възможност за типизиране на седимента на урината (т.е. означаването на находките в седимента чрез показатели, вместо като текст, при който случай (и по конвенция) се рапортуват само положителните находки, което е особено актуално за лаборатории, които разполагат с апарати за автоматичен анализ на седимент на урина;
  • Правилната и лесна обработка на вариациите на кръвно-захарения профил (или други response тестове, например инсулин) във вида на първата проба (серум или капилярна) в зависимост от други показатели в заявката;
  • Опростени панели-антибиограми в микробиологията.
 • Подготовка за флагове и валидация на списъците с резултати, като стойностите вече имат два нови атрибута – автоматична или ръчна валидация и флаг.;
 • Въвеждане на нов тип резултат – полуколичествен и задаване на областта от стойности в който е отрицателен;
 • Подготовка за следващи версии на iLink, при които:
  • iLink задава не само желаните тестове, но и вида на материала (серум, урина и т.н.);
  • Разграничаване на първи, втори и т.н. тест/проба в response профил (кръвно захарен или друг) и оттам възможност за (правилно) свързване на различни апарати, сред които глюкоанализатори;
  • iLink добавя тест към профил, ако той е опционален и не е вече добавен в профила.
 • Вътрешни промени, подготвящи системата за работа в облачни услуги като Microsoft Azure Databse или Amazon Web Services RDS.

Последното е отделна тема, за която ще публикуваме материали в бъдеще, но още отсега е ясно, че възможността да се ползва облачна база данни (DBaaS) решава цял клас технически проблеми, сред които нуждата от сървър, системна администрация (макар и минимална), политика на архивиране, лицензиране (и то доста скъпо) на standard или по-високо издание на SQL Server и много други.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,