iMan 4.4.0 и сървърен ъпдейт 3.11.0

Новото в базата данни след сървърното обновление до 3.11.0:

  1. Добавяне на полета за управление на Web достъпа за Фонд/Клиника, продиктувани от функциите на iLabOL 3.0.0 (дали може да прави заявки през web, дали може да прави бъдещи заявки, дали може да вижда сметката си, поле за област);
  2. Промени в номенклатурата на лабораторните лекари – вече е позволено да се въвежда лекар с един и същи УИН, но с различна специалност. Тази промяна решава случая в който в рамките на една лаборатория работи лекар под две специалности.
  3. Добавяне на полета за Лекар (област, град, пощенски код, дали контакта е активен, дали се обслужва, пол, разширяване на полето за адрес до 500 символа).


Докато първата и втора промени са очевидни, то идеята на третата е малко по-завоалирана и във връзка с по-далечна стратегия. За повечето самостоятелни доболнични лаборатории, е вярно съждението че клиента на лабораторията, макар и опосредствано е изпращащия лекар, а не пациента. Очевидно това предизвиква нуждата от маркетингови усилия, насочени към лекарите-партньори в много по-голяма степен, отколкото към крайния потребител – пациента. За провеждането на ефективни маркетингови действия в по-големи мащаби, е необходим и съответния инструментариум. Той включва два компонента – анализ на данни (справки и набори от данни) и проактивни инструменти, даващи възможност за циркулярна поща, организиране на събития и т.н.

По отношение на инструментите за анализ на данни, iFin е очевидния избор, доколкото той черпи информация от живата база данни и е в състояние да ни даде необходимата информация за потреблението. Това което липсва там е гео-търговска информация и като най-важна справка – потребление по географско местоположение. Оттук и нуждата от нови полета – област, град, пощенски код, отметка дали контакта се обслужва. На база на тези полета, в следващата версия на iFin ще има справка за потребление по регион, с разбивка по населено място. Такава справка е не само полезна, но и абсолютно наложителна за лабораториите, работещи на куриерски принцип, било то като основна или съпътстваща дейност.
Втората част от маркетинговия инструментариум, активните инструменти, е почти необятна тема и в същото време е трудно нуждите на всички лаборатории да бъдат формализирани и стандартизирани. Ето защо, ние смятаме, че такъв род функции следва да бъдат поверени на външна CRM (Customer Relationship Management) система, такава каквато приляга на всеки един потребител. Това обаче е свързано с поддръжка на едни и същи данни (контакти на лекари и клиники) в две различни системи – едната, iLab, за нуждите на НЗОК и за справки, и втора, CRM – за нуждите на маркетинговите дейности. Това разбира се, е едновременно трудно и нелепо в днешно време. Очевидното решение е iLab да дава възможност за интеграция с външна система и синхронизация на данните, така че един контакт, въведен в iLab да се синхронизира с CRM системата автоматично, както първоначално, така и след всяка промяна на данните. За да стане възможно това, е необходимо в iLab базата да има достатъчно структурирана информация, поради което се налага и добавянето на новите полета. След всичко казано по темата, приемаме за очевидна посоката в която развиваме системата, а именно – нейната отвореност към външни системи и интегрирането ѝ в по-голяма, управленско-производствена система.
Към темата CRM трябва да добавим и намерението ни в най-скоро време да направим референтна интеграция с външна CRM система, която най-вероятно ще бъде с отворен код и ще има смисъл на готово решение от една страна, както и пример за интеграция с други стеми от друга, за тези клиенти които предпочетат друга система.
В заключение към бележките по сървърната актуализация 3.11.0 трябва да посочим и добавянето на поле за активност на лекаря, така че пенсионирани, починали или по друга причина отпаднали лекари да не са достъпни за регистрация. Това е вече налично като настройка, но ефектът му ще се отрази при следваща версия на iReg Регистратура.

Новото в iMan 4.4.0:

  1. Добавени елементи за достъп до всички изброени по-горе полета и настройки;
  2. Приложението е мигрирано към .NET Framework 4.0;
  3. Внедрен достъп до Web регистъра на лекарите в България, осигурен от СКАЙУЕР Груп (регистъра се поддържа чрез базата данни на БЛС);
  4. По-ясен и удобен итерфейс на формите за лекари;
  5. Autocomplete на някои често използвани полета с еднотипни стойности във фòрмата за лекари (Държава, Област, Град и Титла);
  6. Вътрешни технологични промени и оптимизации.

За по-лесна миграция към новата версия, сървърното обновление е така направено, че когато то се инсталира, с базата може да се работи както със новия iMan, така и с по-старите версии 4.3.x. Разбира се, ако продължите да работите с по-стари версии, новите полета и настройки няма да бъдат достъпни.

Както и досега, можете да се обръщате към нас за съдействие, инсталация или консултации по засегнатите по-горе въпроси.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,