iLabOL версия 3

news-warning Версия 3.0.0 е повратен момент в стратегията за развитие на ЛИС iLab. Докато предходните версии (2.X.X) бяха фокусирани към технологичното обновление, то версия 3 е фокусирана върху функционалността, като разбира се проекта продължава да се развива и технологично. Разрастването на лабораториите, както и общото ниво на технологичен напредък в сферата на здравеопазването предполагат все по-голяма свързаност между лаборатория и клиенти. В този контекст, iLabOL прави първа стъпка към разширяване на онлайн услугите, предоставяни от клиентите на iLab. Първа крачка в тази насока е функцията „онлайн поръчки“. Във версия 3.0.0, освен достъп до резултати, корпоративните клиенти (Фонд/Клиника) могат да правят и онлайн заявки (регистрации). Поръчките покриват два сценария:

  • Съпровождащи поръчки – при този сценарии, партньорът (например медицински център, който изпраща проби за анализ или отделение в болница) сам взема пробата, в който случай онлайн поръчката съпровожда изпратения материал и замества съпровождащата хартиена заявка;
  • Поръчки за бъдещо изпълнение – в този случай, партньорът заявява искането си лаборант да го посети и да извърши пробовземането. Този сценарии е приложим най-вече в болнична среда, където отделенията правят поръчки за следващ ден.

ЛИС iLab може да работи и в двата сценария, както и смесено, като приемането на различните видове поръчки е настройка на ниво Фонд/Клиника. Онлайн поръчките, като видимост също са на ниво Фонд/Клиника. Трябва да се отбележи, че всичко това може да става по два канала – чрез потребителски интерфейс, както и чрез Web Service и/или HL7 комуникация, който канал е вграден в самия iLabOL и дава възможност на трети страни (например разработчици на болнични информационни системи или такива за медицински центрове) да извикват функциите чрез разработения от тях софтуер.
Важно е да се отбележи че iLabOL 3 активно ползва AJAX технологията, като прави потребителския интерфейс много по-динамичен и лесен за ползване. iLabOL 3 е съобразен с текущите тенденции в графичния уеб дизайн, което го прави по-модерен и приятелски настроен.
Инсталацията и внедряване на iLabOL 3 е технически малко по-сложно, поради което горещо препоръчваме да се обръщате за помощ към нас, както и за допълнителни инструкции, свързани с настройка и ползване.
Обновлението към iLabOL 3 включва три взаимосвързани обновления:

  • Сървърен пакет за iLab базата данни (iLab-Update-3.10.0);
  • Сървърен пакет за iLabOrders базата данни (iLabOrders-1.1.0);
  • Самото приложение iLabOL 3.0.0.

За да бъде използваема системата за поръчки въведена с iLabOL 3, клиентите трябва да са преминали към iReg 4.6.3.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :