НРД 2014 и iLabExp Експортер

Във връзка с публикуването на НРД 2014 е издадена нова версия на iLabExp Експортер – 4.9.0, която включва промените в цените и финансовите документи.

Напомняме на всички клиенти, че легалното ползване на нови версии, в т.ч. настоящата версия на iLabExp е обвързано с наличието и изпълнението на договор за поддръжка, валиден към дата 03.02.2014г.

За да работите нормално с iLabExp 4.9.0 трябва да деинсталирате старата версия и да инсталирате новата 4.9.0. Поддържат се операционни системи Windows от XP до 8.1, 32 или 64 битови. На компютъра трябва да има инсталирани .NET Framework 4.0 Client Profile и Microsoft Report Viewer 10 SP1.

ВАЖНО:

След инсталация, моля проверете дали работите с желания от вас набор цени и стандарт:

iLabExpStd

и ако се налага, променете ги от менюто Настройки, функцията Опции:

iLabExpStdChange

и рестартирайте приложението. Както и досега, в подразбиращия се пакет от цени кодовете 09.01 – 09.06 са в пакет 01 Клинична лаборатория и ако желаете да ги отчитате в пакет 09 Имунология, трябва в настройката Пакети и цени да изберете От 01.01.2014 (09.XX в пак.Имунология).

 

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,