iFin 4.1.0

Тази публикация е продължение на предишна новина, свързана с мащабно обновяване на ЛИС iLab. Като част от това обновление е и новата версия на iFin – 4.1.0. Основната задача на новата версия е на първо място съвместимост с промените в сървъра и на второ – технологично обновление. Новото накратко:

  • iFin 4.1.0 работи със сървър 4.3.0;
  • Приложението е мигрирано към .NET 4.0 Client Profile, обновена е и версията на Microsoft Report Viewer (вече вграден в инсталацията);
  • Отстранени са някои бъгове, най-значимият от които е грешка при търсене на смени по име на регистратор, като сега търсенето работи коректно;
  • Въведени са филтри за неактивни обекти (по подразбиране се показват само активни)

Activity Objects iFin

  • Отстранен проблем „Application not responding“ при времеемки справки чрез многонишкова техника (multithreading);
  • Въведена е възможност за подреждане на елементите на справките по начин, различен от подразбиращия се.

Последната точка изисква малко разяснение, което ще се опитаме да направим по-долу с един пример – справка Поръчани продукти за период, по схема.

Сортиране в справки на iFin

За да можете да правите промени в сортирането, трябва да преминете от изглед за печат (Print Layout) в „нормален“ изглед, което става с бутона означен с номер 1 на картинката по-горе. При „нормалния“ изглед до етикета на колоните (зависи от избраната справка) се появява активен елемент със стрелки за сортиране, означени а картината с номера 2, 3 и 4. В избраната справка има ниво група и ниво детайли, като сортирането е възможно и на двете нива. Като сортирате с бутоните 2 и 3, сортирате групите по общата сума за всяка група. Вътре в самата група също можете да сортирате редовете, в конкретния пример това става с бутона с номер 4. Сортирането по група и на редовете в групите може да е по различни колони и в същия или обратен ред. След желаното сортиране отново можете да преминете към изглед за печат и ако е нужно – да разпечатате справката. Действието на сортирането е само за конкретната справка, за конкретното стартиране. Ново стартиране на справка ще бъде с подразбиращото се сортиране.

ВНИМАНИЕ: Ако работите с необновен до днешна дата Windows е възможно приложението да се затваря без дори съобщение за грешка. Това обикновено се дължи на необновена ОС и липсващи компоненти в .NET платформата. Ако срещате описания проблем, моля обновете до последна възможна дата Вашия Windows или ръчно инсталирайте  обновление за .NET платформата Microsoft .NET Framework 4 KB2468871. Разбира се, приемаме за даденост че на компютъра има инсталирана .NET 4 Client Profile.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :