iReg 4.7.0 и iLab 4.6.0

Тази публикация е продължение на предишна новина, свързана с мащабно обновяване на ЛИС iLab.

В iLab Лаборатория промените са почти изцяло вътрешни, като единствената разлика от потребителска гледна точка е търсенето, което по традиция е същото, както и в iReg Регистратура и в това обновление то е променено. По важните промени са в Регистратура. И така, нека видим новото в това обновление на iReg.

Активност на обекти

На първо място трябва да отбележим че новата регистратура взима под внимание активността на всички обекти – като се започне със схеми на продажба и се стигне до лекар-изпълнител. Разбира се и досега не беше възможно да се ползват неактивни обекти, но все пак те се визуализираха в различни списъци, което затрудняваше намирането на верния елемент измежду много неактивни. В търсенето са добавени отметки, чрез които все пак можете да търсите и по неактивни обекти, например по схема на продажба, която вече не е активна, но за целите на търсенето можете да я покажете в падащото меню за филтри. Картинката по-долу илюстрира казаното дотук.

Отметка за активност

Потребителски интерфейс

Значителни подобрения има и в потребителския интерфейс като цяло. Ето по-важните промени:

  • Почти всички форми са sizeable, т.е. могат да изменят размера си, в т.ч. да бъдат разпънати на цял екран, което особено се хареса по време на тестовете с реални регистратори.
  • Добавянето на НЗОК продукти към НМДД вече има още един начин – с дъщерна форма с отметки (тя също може да се разширява, в т.ч. на цял екран):

НЗОК кодове в НМДД

  • Има и нов начин за избиране на стандартните продукти, като дъщерната форма с вкл./изкл. бутони по подразбиране се отваря на цял екран и е много удобна:

Бутон за дъщерна форма за избор на продукти

Избор на продукти

Промени в резултатите

В тази версия вече се отчита етикета за референтни стойности, ако такъв е зададен чрез iMan. В примера по-долу сме направили модификация на отдел Лекарствено мониториране и витамини, така че за този отдел да се показва Терапевтични граници.

Терапевтични граници

Друга съществена промяна в справка Резултат на пациент е и това, че тестовете в iMan на които отметката на В резултат на пациент е премахната няма да се показват в разпечатката. Това е много полезна функция за псевдо-тестовете от типа на Такса биологичен материал или др. подобни. Промяната важи както за iReg, така и за iLabOL.

In Patient Result

Други

Приложението е изцяло .NET 4.0 и за разлика от досегашните версии, ползва Microsoft Report Viewer (вграден) вместо Crystal Reports. Това значително облекчава инсталацията.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,