iLab Enterprise – Следващо ниво

Имаме удоволствието да обявим излизането на нов модул на ЛИС iLab – iLab Enterprise (iLabEnt). Още от името става ясно че модула е насочен главно към частни лаборатории с амбиции да приведат операциите си към стандартите на предприятията с професионален мениджмънт. Всъщност това е неизбежно по пътя на развитието и ЛИС iLab, както и досега, предлага не просто инструмент, но и know how и визия.

За какво става въпрос?

iLab Enterprise е уеб приложение от ново поколение, чиято функция е да синхронизира данни между ЛИС iLab и външни системи. Във версия 1.0.0 възможните външни системи са Mail Chimp и vTiger. Данните, подлежащи на синхронизация са Лекари и Фонд/Клиники. Макар на пръв поглед това да изглежда нещо дребно, всъщност е радикална промяна в ползата от ЛИС iLab. А вероятно и във Вашия бизнес!

iLabIntegrations

 

И така – в ЛИС iLab водите списъци с лекари и фонд/клиники. И това е неизбежимо по ред причини – от финансови (отследяване на задължения от фондове или други корпоративни клиенти) до изисквания на НЗОК и т.н.  Тези списъци са всъщност и регистри на вашите клиенти. От друга страна, ЛИС iLab е лабораторна система и функции, свързани с връзки и обслужване на клиентите не са сред задачите ѝ. Остават две възможности – водене на отделни регистри за клиенти – в iLab и в други системи или интеграция между iLab и други системи. Разбира се, първата възможност граничи с невъзможното, доколкото една типична лаборатория разчита на стотици и дори хиляди изпращащи лекари и воденето на подобни регистри в повече от една система е меко казано сложно. Решението е очевидно – интеграция. За това говорим.

Имейл маркетинг (Mail Chimp)

Имейл маркетинг в технологичен смисъл е термин, който не е задължително да покрива смисъла на думата маркетинг. Под имейл маркетинг обикновено се разбира изпращането, проследяването и анализа на големи количества имейли (mass mailings, email campaign). Точно това прави онлайн услугата Mail Chimp. Ключови характеристики на услугата са:

 • разпращане на 12 000 безплатни имейла месечно и приемливи цени за по-големи количества;
 • удобен и user friendly уеб интерфейс за управление на списъци, създаване на имейли, тяхното разпращане, проследяване и анализ;
 • функции, свързани с международното законодателство относно нежеланата поща (spam);
 • уеб форми за записване, отписване и редакция на абонамент, които може да вградите в уеб сайт, дори и под формата на plugin за популярни CMS като WordPress, Joomla и т.н.;
 • API (програмен интерфейс) за достъп до данни в акаунти (именно чрез този API iLabEnt синхронизира данните).

След регистрация в Mail Chimp, Вие създавате пощенски списък, като му задавате предварително установени полета (mail merge fields). Чрез iLabEnt синхронизирате лекарите от базата данни на ЛИС iLab с този пощенски списък. Същото важи и за фонд/клиниките. Оттук нататък уведомявате абонатите от тези списъци за всичко, което смятате за важно. Сред типичните приложения са:

 • нови изследвания предлагани от Вашата лаборатория;
 • промени в цени, промоции;
 • информация за работно време и дежурства в празнични дни;
 • нови точки на обслужване (регистратури);
 • каквото намерите за полезно.

Важно е да се отбележи, че в списъка с лекари ще синхронизират данните за област, град, специалност и подобни, което Ви дава възможност да създавате сегменти от общия списък и да изпращате насочени имейли. За пример можем да посочим сегмент, който включва само лекари със специалност АГ. На така създадения примерен сегмент, можете да изпращате информация, касаеща само гинеколози, без да досаждате да другите си клиенти с безполезна за тях информация. С данните от iLab можете да персонализирате всеки имейл, като например да се обръщате към получателя с обръщение от типа „Уважаеми Д-р Димитров …“, което придава на имейла повече стойност.

След изпращането на имейлите можете да отследявате колко и кои получатели са отворили имейла, колко и кои са кликнали на връзки от него и т.н. Всяко разпращане в Mail Chimp е нова кампания, като за всяка кампания се водят отделни статистики.

В случай че някой от получателите реши да се отпише от списъка чрез кликване на връзка от типа „Не желая да получавам повече имейли от вас“, то при следваща синхронизация в ЛИС iLab ще бъде отметнато полето „Не изпращай маркетингови писма“. Така в бъдеще този абонат няма да бъде безпокоен против волята му. Така освен добрия тон, спазвате и Закона за електронна търговия и разпоредбите му относно непоисканите търговски съобщения.

CRM, контакти, управление (vTiger)

Темата customer relationship management (CRM, система за управление на връзките с клиенти) е необятна. В зависимост от икономическия отрасъл, модела на дадена организация и други фактори, CRM система би могла да включва или не огромно многообразие от модули и функции. На пазара има редица системи, насочени към един или друг отрасъл, платени или open source, on premise (собствен хостинг) или cloud (в облака). Предвид спецификите и нуждите на една лаборатория, ние се спряхме на vTiger като „официална“ CRM система за iLab.  Ключови модули на vTiger:

 • Регистри и клиенти – контакти (физически лица, лекари), Организации (фирми или други, фонд/клиники), Водачи (leads, потенциални клиенти) – досиета, допълващи се с други обекти, например срещи, обаждания, имейли, оферти и т.н.;
 • Календар със събития (срещи и обаждания) и задачи (to do);
 • Билетна система за обслужване на искания или оплаквания;
 • Документи (документа система);
 • Продукти, услуги и ценоразписи ;
 • Кампании;
 • Управление на проекти (project management);
 • Възможности (oportnunities), Оферти, Поръчки и Фактури;
 • Мобилно приложение (Andorid и iOS версии);
 • Синхронизация с Microsoft ® Outlook и Thunderbird;
 • API (програмен интерфейс) за достъп до данни в акаунти (именно чрез този API iLabEnt синхронизира данните);
 • Клиентски портал (Customer Portal);
 • … други.

vTiger е open source софтуер, който може да се инсталира на сървър на клиента или да бъде ползван като услуга (SaaS). В единия вариант софтуера е безплатен, докато във втория се заплаща такса, базирана на потребител/месец, като цените са от $12/потребител/месец. СКАЙУЕР Груп предлага инсталация (в т.ч. пълна локализация на български език), обучение и поддръжка. vTiger е изграден като php приложение, с база данни MySQL и може да бъде инсталиран както на WIndows системи, така и на Linux такива.

Синхронизацията между ЛИС iLab и vTiger е двупосочна. Това означава че промени в едната система, водят до промени в другата. Друго важно качество на iLabEnt е че синхронизира само обекти (лекари или клиники), които имат ID в iLab, което означава че ако въведете обект във vTiger който няма отношение към iLab (например лице за контакт към клиника), този запис няма да бъде синхронизиран обратно към iLab. Това дава възможност във vTiger да имате повече записи отколкото в iLab, като iLabEnt ще синхронизира правилно само съответстващите записи.

Една картина е повече от хиляди думи …

Изглед от iLabEnt:

iLabEnt View

 

Изглед от vTiger:

vTiger Contacts View

 

Изглед от мобилното приложение на vTiger

vTiger Mobile View

 

Заключение

За разлика от досегашните модули, iLab Enterprise е инструмент от ново ниво, което позволява на една лаборатория да влезе в „шампионската лига“. Това обаче е радикално различно от просто инсталация на поредния модул и изисква сериозен и последователен реинженеринг на управлението. Разбира се, можем и желаем да помогнем. Вие сте на ход!

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,,