iMan 4.7.0

Тази публикация е продължение на предишна новина, свързана с мащабно обновяване на ЛИС iLab. Тук ще разясним както новостите в потребителския интерфейс, така и някои функционални промени.

Променени са формите за схеми на продажби, като е добавен филтър за активност, което облекчава работата, особено след като във времето се натрупат много неактивни схеми.

Схеми на продажба

Променена е функцията експорт на ценоразпис, като стария начин (със съветник от главното меню) е премахнат и добавен нов – с бутон от лентата с инструменти в раздела Цени. Поддържаните формати са MS Excel и XML, с множество опции. При отваряне на експортирания ценоразпис с Excel или OpenOffice Calc, можете лесно да запишете ценоразписа и във формат PDF.

Експорт на ценоразпис

С времето в една лаборатория се появяват нови лекари-изпълнители по НЗОК, други напускат. Досега всички оставаха като валидни изпълнители, което объркваше регистраторите и беше потенциален източник на грешки при регистрация. Ето защо въведохме статус Активен на лекарите-изпълнители.

Лабораторен лекар

Досега промените в настройките за логиката на номерация на НМДД,  тези за проверка на здравноосигурителен статус, база данни за системата за поръчки и публично достъпна схема на продажба бяха сервизна процедура. За да облекчим това, ги изведохме в потребителския интерфейс на iMan. В картинката по-долу е дадена формата за номерация на НМДД, достъпна от менюто Обекти, подменю НЗОК, функция Настройки. Другите настройки са достъпни в менюто База, както и в подменюто Интеграция.

НЗОК Настройки

За облекчаване на работата с продукти, във формите за тест и профил е добавен нов раздел – Цени. Функционалността е същата, както и във формата за схеми на продажба, но гледната точка тук е всички цени за даден продукт, вместо всички за дадена схема.

Цени във форма на тест

Пак по същата логика, във формата за тест е добавен и раздел за синоними, който пък дублира функционалността на формата за апарати и синоними.

Синоними във форма за тест

За по-лесна и прегледна работа с лекари и фондове, добавихме и за двата обекта ленти с инструменти, както и филтър за активност.

Лента с инструменти за лекари

Лента за инструменти на фондове

 

Напомняме че iMan 4.7.0 изисква сървърна версия 4.3.0, т.е. трябва да се инсталират заедно. Обръщайте се на познатите ви телефони за допълнителни разяснения и помощ при инсталацията.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :