Ново мащабно обновление (Сървър 4.3.0)

Днес публикувахме пакет от обновления,  които произхождат от нова сървърна версия – 4.3.0.  Обновлението е част от вече представената стратегия за миграция към версия 5 на системата.

Общото във всички засегнати модули е преминаването на всички тях към .NET 4.0 Client Profile, както и използването на Microsoft Report Viewer (вграден). Това значително опростява процедурите по инсталация – не е необходимо да инсталирате нищо друго, освен желаното приложение. Както вече съобщихме, всички модули са преминали успешно тестовете за съвместимост с Windows 10.

И така, започваме със сървърното обновление до версия 4.3.0. Промените в тази сървърна версия са главно в посока подобряване на референциалната цялост и осигуряване на свойството активност за почти всички обекти. Освен интегритет на базата данни е направено и „почистване“ от острели функции. За съжаление, промените са такива, че се налага обновяването на редица модули, а именно:

  • iMan;
  • iReg;
  • iLab;
  • iFin;
  • iLabOL.

Настоящето обновление на сървъра подготвя базата данни и за нов модул – iLabEnt Enterprise. За него разбира се ще направим отделна публикация, като накратко става дума за web-базиран модул от ново поколение за интеграция на ЛИС iLab с CRM vTiger и услугата MailChimp.

Важното в настоящето обновление е че след обновяването на базата данни, трябва да се внедрят новите версии на всички засегнати модули. За съжаление, промените са такива, че не беше възможно да се осигури обратна съвместимост. Най-горещо препоръчваме инсталацията да става планирано, с предварително уточнени компютри на които трябва да се инсталират новите модули. Както и досега – насреща сме за помощ, в т.ч. за инсталация с отдалечени средства за достъп.

В следващите няколко публикации ще представим новостите в засегнатите модули.

ВНИМАНИЕ: Смятано от тази версия (4.3.0) нататък, минималната версия на SQL Server ще бъде 2008. Официално преустановяваме поддръжката за SQL Server 2005, която беше минимална версия до момента. Както и досега, може да се ползва и безплатното издание – Express Edition.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :