Експортер 5.6.1

Във връзка с Договор № РД-НС-01-4-3 от 28.04.2020 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г., се налагат някои изменения в iLabExp Експортер, които са налични в новата версия 5.6.1. Ето и подробности по промените, както и някои указания за работа:

На първо място, трябва да се отбележи че обновлението има смисъл само за лабораториите, които имат сключен допълнителен договор за PCR изследване за SARS-CoV-2, като останалите потребители могат да продължат да ползват досегашната версия 5.6.0. На второ място, следва да се има предвид, че лабораториите отчитащи 10.64, трябва да го правят в отделен отчет, с новоназначения им допълнителен РЗИ код от типа xx80yyyzz. Разделянето на отчета на две части, за „нормалните“ НМДД бл. 4 и тези с новата бл. № 4а, може да стане по различни начини, като всеки конкретен случай ще бъде обсъден със заинтересованите клиенти. Промените в самото приложение са:

 1. Добавен е кода за изследване на SARS-CoV-2, а именно „10.64 – Полимеразна верижна реакция за доказване на COVID-19„.
 2. Към номенклатурата на валидните специалности за лекар-издател, са добавени нови три, както следва:
  • 76 – Епидемиология
  • 77 – Обща хигиена
  • 98 – Лекар от РЗИ без специалност
 3. В проверката за формални грешки са добавени следните изключения:
  • При поверка за формат на РЗИ код, се прави проверка за код на самият РЗИ, чийто формат е XX80121YYY, където XX е номер на РЗОК (01-28), а YYY e преден номер (обикновено 001);
  • При проверка за дублирани номера на амбулаторни листа, се прави изключение за номер 999999, в случай че издаващия лекар е сред новите три специалности (т.е. НМДД е с бланка № 4а).
 4. Специално за бл. № 4а са добавени и две нови валидни диагнози – U07.1 и U07.2. Макар да няма формално ограничение за МКБ диагнозата по този документ, практиката на лекарите от РЗИ е да вписват именно тези две диагнози.

От версия 5.6.0, в т.ч. и новата 5.6.1 се разпространяват и чрез магазина на Microsoft (Microsoft Store). Ако приложението бъде изтеглено и инсталирано оттам (публикувано е като безплатно), то актуализациите стават автоматично.

Експортер в магазина на Microsoft

Трябва да се има предвид че публикуването в магазина отнема технологично време и обикновено обновлението е достъпно 1-2 работни дни след излизането на дадената версия, в т.ч. настоящата.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,