iLink 4.14.0

Публикувана е нова версия на iLink – 4.14.0. С това обновление се добавя поддръжка на серията хематологични анализатори Alinity H-series на американската фирма Abbott. В тази версия също така са внедрени и редица вътрешни подобрения, свързани с TCP/IP свързаността с различни други анализатори, за които ще пишем допълнително при валидация на всеки един протокол.

Като част от усилията ни, свързани с осигуряване на сигурността, инсталаторът на тази версия вече идва цифрово подписан с нарочния подпис за код на СКАЙУЕР Груп.

Подписан инсталационен файл (MSI)
Print Friendly, PDF & Email
Етикети :