ЛИС iLab е СУПТО

Одобрен он НАП СУПТО

Днес, на 14 януари 2020г., ЛИС iLab беше вписана в регистъра на одобрените софтуери (СУПТО) съгласно Наредба Н-18, което я прави законен софтуер за управление на продажбите след 31.01.2020г. Регистрацията е по чл. 52 ал. 1, т.е. т. нар. пълен СУПТО. Съгласно тази регистрация и подадената от нас документация, одобрената СУПТО версия към днешна дата е H-18-1 се състои от следните регистрирани модули:

  • iReg Регистратура вер. 5.0.0 H-18-1
  • iMan Мениджър вер. 4.17.0 H-18-1
  • iFin Финанси вер. 5.0.0. H-18-1
  • iLabExp Експортер вер. 5.5.0 H-18-1

Както е видно, общото между версиите е суфикса H-18-1. Това е нотацията, според която се определя законността на СУПТО и подлежи на декларация в ТД на НАП. Всеки един клиент, следва да следи да има една и съща СУПТО версия на посочените модули (на всички компютри) и не се позволява да има различни СУПТО версии. В този документ, е описана официалната политика на версиите и тяхната връзка с официално вписаните в регистъра на НАП. Именно според нея, органите на НАП могат да правят проверки, а клиента е длъжен да поддържа еднозначност на СУПТО версията.

В следващите 10-12 дни, ще насрочим график за обучение и внедряване на СУПТО версията, като изключение от това са болничните лаборатории, повечето от които ще получат отделна, медицинска версия след допълнително уточняване с всяка една от тях.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,