iLink 4.13.0 и 4.13.1

В периода 01 август до 25 септември т.г. бяха пуснати две нови версии на iLink – 4.13.0 и 4.13.1. В двете последователни нови версии са добавени протоколи за Roche Cobas 8000 (4.13.0) и Abbott Alinity ci (4.13.1). Наред с това обаче, самия преход 4.12.x -> 4.13.x е свързана с по-дълбоки промени. Ето и подробностите.

С времето все повече апарати преминават към мрежова свързаност (TCP/IP) вместо индустриалния стандарт RS-232. Някои апарати, като посочените по-горе, въобще нямат възможност за свързване по сериен порт (RS-232). От дълго време, решаваме този казус с инсталирането на виртуални серийни портове. Макар това да е лесно и бързо решение, все пак настъпи момента iLink също да премине към вградена TCP/IP комуницкация. Именно това е причината за версия 4.13.x. Тази тема ще бъде доминираща за известен период във времето, като крайната цел е всички комуникации на iLink да преминат към TCP/IP, в т.ч. за апарати само със сериен порт, където ще предложим хардуерни устрайства (около $50/бр.), които конвертират трафика от RS-232 към TCP/IP. Поетапно ще мигрираме всички клиетни към изцяло IP свтрзаност, като това ще е свързано с разширение на наличните локални мрежи.

Малка, но съществена промяна има и в протокола за Rcohe Cobas 6000, която се състои в това, че при предаване на заявка за работа, се подава и вида материал (серум, пълна кръв, урина и т.н.), което значително облекчава работата с материали, различни от серум.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :