iLink 4.10.0 и 4.10.1

Последния елемент от обновленията през ноември е нова версия на iLink. На първо място промяната е свързана с възможността за инсталация при която, на един компютър може да се валидират резултати, получавани на друг. Това е специализирана функция, която изисква сървърна буферна база и специфични настройки. Втората новост е по-интересна, Ето за какво иде реч:

История на резултата (4.10.0)

За да се облекчи работата по валидация на резултати, особено в случай на съмнителни патологични резултати, добавихме възможност за получаване на информация за предишни стойности за дадения параметър, за дадения пациент. Картинката по-долу изяснява идеята:

Нов протокол (4.10.1)

Добавена е двупосочен протокол за анализатор на белтъци Siemens BN ProSpec

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :