НРД 2018 и нови версии, свързани с него

Всеки момент се очаква публикуването на вече приетия НРД 2018. За съжаление, и тази година се запазва традицията всеки нов НРД да върви в комплект с нови изисквания към софтуера. Ето защо всички клиенти, работещи по договор с НЗОК ще трябва да правят обновление на ЛИС iLab. И така, за какво става дума?

Нов вид на НМДД

Вида и съдържанието на НМДД отново е променено. Това което налага нова версия на iReg Регистратура и оттам – цялостно обновяване на ЛИС iLab, е въведения нов атрибут на ЛЗ – НЗОК номер.

Според това, което е известно към момента, въпросния нов номер ще бъде добавян към РЗИ номера на всяко ЛЗ, имащо договор в РЗОК, различен от областта, в която е самата РЗИ регистрация. Иначе казано, в някои НМДД ще го има, докато в други – не.

Кога да очакваме новите НМДД?

От една страна, колегите, които развиват софтуер за ОПЛ и СИМП все още не са готови и се предполага че ще пуснат нови версии най-рано първите дни на април. От друга страна, добавките с НЗОК номер следва да са към договори, подписани по новия НРД. Като имаме предвид това, следва да предположим че НМДД с новия формат, и с присъстващ на тях НЗОК номер можем да очакваме в най-лошия случай след 10-ти април.

Готова ли е ЛИС iLab за промяната?

Да. ЛИС iLab вече е с публикувани пакет нови версии, които адресират НРД 2018.

Как изглеждат промените?

Към обекта ЛЗ в ЛИС iLab вече има дъщерни обекти – НЗОК номера. Едно ЛЗ може да има нула, един или повече асоциирани НЗОК номера, Номерата могат да се въвеждат от iMan,както и ad hoc от регистратори в iReg Регистратура. Следната фигура илюстрира промяната в Регистратура (само по отношение на НРД 2008):

Кога да обновя моята ЛИС?

Строго погледнато, клиентите работещи по договор с НЗОК следва да обновят системите си към 01.04.2018. Предвид казаното по-горе за възможно най-ранната поява на новите НМДД обаче, смятаме че не е проблем обновяването да стане и малко по-късно. Все пак обновяването следва да се планира за началото на месец април.

Какво ще стане ако забавя обновяването?

Това разбира се не е желателно, но ако все пак се стигне до такава ситуация, следва да се инструктират всички регистратори да заделят НМДД с присъстващ на тях НЗОК номер и по-късно, след обновяването да се редактират засегнатите визити и да се въведе НЗОК номерата. Т.е., възможно е по-късно регистрациите да бъдат „оправени“. Предполага се че НМДД с новия номер ще бъдат рядкост и не би следвало такова отлагане да е силно затруднително.

Ще има ли нов Експортер?

Тук стигаме до най-смешната част. Не, засега няма да има. Причината е че новопоявилия се НЗОК номер не фигурира в електронните (XML) отчети. Тогава изглежда безсмислено да се въвеждат? И да и не. От една страна, засега номера не влиза в отчета и е „само на хартия“. От друга страна, НЗОК съобщиха че „в някакъв момент“ ще актуализират формата на електронните отчети и номера ще бъде включен. И когато това стане, вероятно ще се случи със задна дата. Ето защо, е редно тези номера да се въвеждат своевременно.

Как да обновя?

Версиите дo която трябва да обновите ЛИС iLab са както следва:

  • Сървър: 4.9.1
  • iReg: 4.13.1
  • iLab: 4.12.1
  • iMan: 4.14.1

Предвид горното, както и текущите версии които ползвате, най-вероятно ще е необходима наша помощ в инсталация на сървърната актуализация, както и прецизно планиране на инсталация на клиентските приложения, особено по отношение на iReg и iLab. Важно е да се отбележи, че обновяването до тези версии предлага и други нови възможности, както и налага някои конфигурации на системата. В следващите няколко публикации ще изясним промените от версия във версия за осигуряване на гладко преминаване и максимален ефект от обновяването.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,

One thought on “НРД 2018 и нови версии, свързани с него”

Коментарите са забранени.