iReg 4.12.0

Новата регистратура (4.12.0) е централния ефект на целия пакет обновления, дискутирани в предишните няколко публикации. Най-важната промяна е, че резултатите отпечатвани с нея вече са с флагове на патологичните резултати, което драстично повишава четимостта и използваемостта. Разбира се, другите промени също имат своето място.

Флагиране

Към днешна дата на флагиране подлежат числовите и списъчни резултати. Флагирането следва логиката на референтните граници – по биологичен вид, възраст и пол.

Флагиране на числови резултати

За пример тук посочваме флагиране на тест с числов резултат (Албумин). Първо, нека разгледаме общите настройки:

След това, разглеждаме желания диапазон по вид, възраст и пол, като трябва да обърнем внимание на стойностите на първа и втора аларма, които активират флагове „много високо/ниско“ и „ултра високо/ниско“. Без тези стойности ще имаме флагове само висок/нисък.

И след всичко показано по-горе, крайния резултат при стойност 65 (над първа и под втора аларма):

Флагиране на списъчни резултати

Подобно на числовите, списъчните също могат да се флагират. За пример сме избрали Уробилиноген в урина. Ето общите настройки на теста:

Тук показваме списъка, чрез който се изразяват резултатите, като трябва да се обърне внимание на колоната Флаг, чрез която се определя какъв флаг ще има избраната стойност:

Финално, след нанасяне на резултат „Увеличен“, получаваме избрания флаг (2+):

Филтриране на продукти при регистрация

За улеснено намиране на продукти при регистрация, добавихме възможност за филтър на продуктите в схемата:

Права за достъп до схема

В настоящата версия на iReg, регистратора може да регистрира само по схеми, за които има права. Същото важи и за отваряне на вече направени регистрации или издаване на резултати.

НАП номер при НЗОК регистрация

Във възможните начини за идентификация на пациента при регистрация по НЗОК схеми е добавена възможността за въвеждане на НАП осигурителен номер.

Други

В 4.12.0 при четене на НМДД от Аренал по ЕГН, намерените направления са маркирани или не, според настройка, така че да се избегне импортиране по невнимание на недонесени в лабораторията направления.

 

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :