Сървър 4.8.0 и iMan 4.13.0

След дългата подготвителна работа, ЛИС iLab прави поредна стъпка към версия 5. В настоящето обновление адресираме темите флагиране и прецизиране правата на потребителите. Обновлението е неразрвино свързано с новата регистратура, която тема ще засегнем в следваща публикация.

Флагиране и валидация

В новия Мениджър са добавени контроли за настройка на вида флаг, с който да се отбелязват патологичните стойности, нивото на флагиране, както и вида валидация (подготовка за версия 5). Системата предлага както вградени флагове, така и дефинирани от потребителя.

Права на регистратори за схеми

В сървър 4.8.0 е предвидена и по-прецизна система за сигурност, която позволява да определяте до кои схеми на продажба има достъп даден регистратор.

Внедряване

Важно е да се отбележи, че новостите в сървър до 4.8.0 добиват ефект при ползване на регистратура 4.13.0. В същото време обаче, обновлението дава дава възможност да се работи и с по-старите версии на iReg, като по този начин, преминаването към 4.13.0 може да става плавно и поетапно.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,