Сървър 4.7.4 и Куриер 5.0.0

В последно време работихме здраво за да обновим изцяло компонентите свързани с интеграция с външни системи. Някои от промените вече съобщихме в публикацията Поръчки 3.0 и HL7 конектор 3.0. Логично, след тях следваше и нова версия на iLabCourier, която идва директно с версия 5 и свързаното с нея обновление на сървъра до версия 4.7.4.

Промени отвътре

Приложението е изцяло преработено, както отвътре, така и отвън. Най-съществената разлика отвътре е преминаването към версия 2.5.1 на HL7 протокола, в съзвучие с преждеупоменатите обновления. Работим в тесен контакт с фирмите-интегратори за да валидираме новия Куриер с техните системи. Към днешна дата системата е изцяло функционална в интеграция с БИС iHealt на Пълдин Софт.

Промени отвън

На първо място потребителския интерфейс е преработен с използване на въведения от Microsoft стил лента (Ribbon).

Втората голяма промяна е че панела за преглед преди изпращане вече може да се вгражда в основния прозорец, както отляво на списъка, така и отдясно. При ползването на приложението на по-малки екрани, панела може да се „откачи“ в дъщерен прозорец. Друго голямо подобрение в прегледа е оцветяване на патологичните стойности.

Третата промяна е лесното превключване между профилите, което е важно за лабораториите, работещи с повече от една интеграция. Превключването вече става с бутон от системния изглед (backstage), вместо както досега с модификация на конфигурационен файл.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,