Етикет: iLink

Нова версия на iLink (4.1.8)

В новата версия на iLink:

  • Промени в протоколите на броячи Diatron – приоритетно се взима Sample ID вместо Patient ID, там където софтуера на апарата позволява това.
  • Промени в протокола на Dirui FUS-100 – обработка на арбитражните резултати.
Етикети :

Нова версия на iLink (4.1.7)

Публикувана е нова версия на iLink – 4.1.7. Новото в нея:

  • Добавен протокол за биохимичен анализатор Biotecnica BT-1500 (двупосочен)
  • Добавен протокол за имунологичен анализатор Toso AIA-600II (Еднопосочен)
Етикети :