Нова версия на iLink (4.1.8)

В новата версия на iLink:

  • Промени в протоколите на броячи Diatron – приоритетно се взима Sample ID вместо Patient ID, там където софтуера на апарата позволява това.
  • Промени в протокола на Dirui FUS-100 – обработка на арбитражните резултати.
Print Friendly, PDF & Email
Етикети :