iMan 4.8.0

Публикувахме нова версия 4.8.0 на iMan като част от голямото обновление на ЛИС iLab със сървърна версия 4.4.0. В нея е реализиран потребителски интерфейс за новите структури в базата данни. Много форми са преработени и подобрени, отстранени са бъгове.

Новото в 4.8.0

  • Във формата за Тест е добавен нов раздел – Граници. Чрез него се управляват новата за iLab система от референтни граници, които вече са разделени по пол, възрастов диапазон (произволен, за всеки един тест) и биологичен вид.
  • Във формата за редакция на тест е добавено ново поле – Валидация. С избраната стойност се настройва как даден резултат да бъде валидиран – ръчно или автоматично, според стойността и референтната граница. Това поле, както и границите по предходната точка са подготовка на системата за версия 5.
  • Обновена е формата за редакция на схема на продажба, като в нея е добавен нов раздел – Идентификация. Чрез този раздел мениджъра указва допустимите видове идентификация на пациента за дадената схема на продажба.
  • Добавена е нова функция в менюто Обекти – Атрибути. Чрез тази нова форма се дефинират потребителските атрибути, а във формите за тест, профил, лекар, фонд и схема на продажба се нанасят стойности на вече дефинираните полета.
  • Изцяло преработена е формата за управление на потребители. Наред с другите подобрения, вече е възможно да се променя принадлежността на вече създаден потребител към роли (мениджър, лаборант, регистратор).
  • Изцяло са преправени формите за управление на НЗОК номенклатуриспециалности, продукти и лекари-изпълнители. Интерфейса е опростен и значително подобрен.
  • В менюто База е добавена нова функция – Баркод настройки, чрез която се управляват вида и характеристиките на отпечатваните от цялата система баркод етикети.

iMan 4.8.0 следва да се инсталира като част от обновлението до сървърна версия 4.4.0.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :