Цялостно обновление (Сървър 4.4.0)

Днес публикувахме пакет от обновления,  които произхождат от нова сървърна версия – 4.4.0.  Обновлението е част от вече представената стратегия за миграция към версия 5 на системата.

Промените в сървърна версия 4.4.0 са най-радикалните, правени в една версия. Ето защо при обновяването на сървъра трябва да се обновят и всички останали модули. По-долу даваме кратък списък на новостите, залегнали в тази версия, като подробности за всяка отделна функция ще намерите в следващите публикации, описващи всеки един модул поотделно.

Изменения в 4.4.0

  • Идентификация на пациента – вече за всички схеми на продажба са достъпни всички методи за идентификация – ЕГН, ЕНЧ, ЕМБГ (аналог на ЕГН в страните от бивша Югославия). Като отделен вид идентификация се запазват т. нар. анонимни пациенти, т.е. такива без ЕГН. Специално аз анонимните пациенти са добавени и дата на раждане и пол на пациента (в т.ч. неизвестен).
  •  Идентификация на проби – в новата версия идентификацията на пробите е различна от лабораторния номер (ИД на визита) и е буквено-цифрова. Остава възможността дадена проба да се идентифицира с лабораторния номер, но то е по-скоро изключение за съвместимост със стари модели апарати, които не поддържат буквено-цифрова идентификация. В настоящата версия вече е възможно и външно баркодиране, например чрез ползването на фабрично баркодирани епруветки.
  • Интеграция със системата за електронно направление Аренал – в новата версия е възможно тегленето на електронни направления от системата Аренал.
  • Подготовка на системата за преминаване към множествени референтни граници – базата данни е подготвена за реализацията на референтни граници с биологичен вид, неограничен набор възрастови интервали и пол.
  • Внедряване на модела EAV чрез който към обектите лекар, фонд, тест, профил и схема на продажба могат да се добавят дефинирани от потребителя атрибути (потребителски полета). Тази функция ще бъде подробно развивана в следващи версии и ще бъде предмет на допълнително мениджърско обучение за ползването ѝ.
  • Огромно количество вътрешни промени, които засягат оптималната работа на системата, като някои бази данни могат да намалеят до над 30% от текущия си обем. Тези промени носят освен подобрено бързодействие и повишена устойчивост на логически повреди, както и отлагат за дълъг период нуждата от миграция към платена версия на SQL Server.
  • Към текущото обновление трябва да се отнесе и обновлението на системата за поръчки (iLabOrders) , която идва с версия 2.0.0. В нея е предвидено разграничаване на приоритети на поръчки (рутинни и спешни), външно баркодиране, както и механизъм за допоръчки (допълващи поръчки към вече изпратен в лабораторията материал). Като част от системата за поръчки е разработената и изцяло нов канал за HL7 комуникация с външни системи (БИС и други), който работи вече по версия 2.5 на стандарта.

В следващите няколко публикации ще дадем информация за iMan, iReg, iLab, iLink, iLabPortal (iLabOL) и iLabCourier. Обновленията на iFin и евентуално на iLabExporter и iLabProphy все още не са налични.

Обновлението първо ще получат няколко избрани лаборатории, на базата на обратната връзка от които ще нанесем корекции. Инсталацията на обновленията трябва да става след кратко обучение на персонала и по предварително съгласуван със нас график. Препоръчваме клиентите да се въздържат от самостоятелно обновяване на системите си.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,,,

8 thoughts on “Цялостно обновление (Сървър 4.4.0)”

Коментарите са забранени.