Регистратура 4.23.0

Поетапно внедряваме новата версия на Регистратура – 4.23.0. Наред с отстранени дефекти по предходни версии, обновлението идва и с подобрения в потребителския интерфейс.

Нов изглед на основните данни за визита
Нов изглед на раздела Проби
Print Friendly, PDF & Email
Етикети :