Лаб 5.4.0 и Регистратура 4.24.0

Налично е обновление на Лаборатория и Регистратура, със съответни версии 5.4.0 и 4.24.0. По-долу ще намерите детайли за новите функции.

В Регистратура 4.24.0

  • Печатът на бл. № 4 (направление за медико-диагностична дейност) вече се формира от облачна услуга и е значително подобрено, като в т.ч. се пeчатат и досега липсващи данни, като изпълняващия (РЦЗ на ЛЗ и УИН на лекар), дaти на посещение и изпълнение и т.н.;
  • Датите на посещение и изпълнение вече могат да се редактират още преди импорт (това е важно за печата на бл. № 4);
  • Преминаване към версия 3 на НЗИС, при което отпада търсенето по дата или период, като сега при въвеждане на ЕГН/ЛНЧ се търси винаги за 30 дни назад;
  • Възможност за добавяне на направление от НЗИС към вече съществуваща визита, особено полезно и желано в случай на НМДД за антибиограма в ден, следващ оригиналната визита на пациента;
  • Значителни подобрения при заключване и отключване на НМДД от НЗИС, като особено е обърнато внимание на случай, в който при заключване на няколко направления е възникнала грешка и се налага автоматично да се отключат;
  • Отново е разрешена отметката за „Неосигурена бременна“ (в предходни версии беше забранена с очакването че ще идват маркирани от НЗИС, което обаче не се случва);
  • Общо 34 подобрения и отстранени бъгове.

Редакция на дати преди импорт и преди печат на НМДД

Добавяне на НМДД към съществуваща визита и неосигурена бременна

В Лаборатория 5.3.6:

  • Анимиран преход от екран в екран (transitions);
  • Множество вътрешни промени и оптимизация на кода;
  • Отстранени 7 различни бъга и 12 други подобрения.

За съжаление, в предходната версия на Регистратура (4.23.1) е забранено автоматичното обновяване, поради което преминаването от 4.23.1 към 4.24.0 трябва да стане с ръчно стартиране на инсталационния пакет (не е необходима деинсталация на старата версия).

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,