Унифицирани контактни данни

В новата версия на регистратура (4.22.0) се унифицират (и класифицират) контактните данни, както е показано на картинката по-долу.

Унифицирани контактни данни в Регистратура

Надяваме се до края на месеца да осигурим и мигратор, с който досега въвежданите контактни данни да бъдат трансферирани до новия, унифициран начин. Функцията е пряко свързана с предстоящата нова версия на Аренал, в която са предвидени иницииращи SMS-и към пациентите за различни работни процеси.

Предвидени са и три индикатора, които позволяват на регистратора с един поглед да вижда дали за пациента има записани контактни данни (и какви) без да отваря панела за въвеждане и редкация. Първият от дадения вид записи, се показва като подсказка (tool tip). Индикаторите в зелено показват налични данни, а тези в светло сиво – липса.

Подсказка за въведени данни

На този етап, унификацията предвижда:

  • Мобилен телефон (винаги се третира като личен)
  • Домашен телефон
  • Служебен телефон
  • Личен имейл
  • Служебен имейл

ВАЖНО: Правилната класификация на видовете контактни данни е изключително важна от гледна точка на разпоредбите на ОРЗД (GDPR), доколкото там изрично се прави разлика между лични телфонни номера и имейли и служебни такива. Личните са предмет на особена обработка.

Показаните данни са произволно измислени и не ни е известно да принадлежат на конкретен човек.

Print Friendly, PDF & Email