COVID-19 Отчети (1.2.0)

Новата версия 1.2.0 на инструмента за отчети за COVID-19

С оглед изискванията на заповед Заповед № РД-01-648/10.11.2020 г. и Приложение 5 към нея, разработихме обновление на инструмента за отчети, в който са направени следните подобрения и допълнения:

  • Извлича се автоматично номер на паспорт, което става чрез обследване на потребителските полета на схемата, по която е регистриран пациента. Ако сред тях има поле, съдържащо низа „пасп„, то все взима стойността на това поле. Примерни етикети за такива полета биха били „Паспорт №“, „Номер на паспорт“ и подобни.
  • В отчета (Excel файла) се генерира новата допълнителна колона с телефон на пациента. Механизма за извличане е подобен на този за номер на паспорт – търси се поле, съдържащо низа „тел„, например „Телефон завръзка“, „Телефон на пациента“ и подобни. В допълнение към това обаче, ако такова поле не бъде намерено, с помощта на регулярен израз се претърсва забележката към визитата и чрез него се екстрахира телефона. При применра забележка „Материал взет при домашно посещене. Тел. за връзка: 0878 133 750“ израза за търсене ще извлече „0878133750„.
  • Отстранен е бъг, при който при някои настройки, полуколичествените резултати не се изчисляват правилно и вместо разрешения текст (положителен, отрицателен, неопределн) се вписва числовия израз.

Внедряването, както и досега ще става отдалчено, от служител на СКАЙУЕР Груп ЕООД, като обновлението ще бъде фактурирано отделно, доколкото новите функции за инсипирирани изцяло от МЗ и самото приложение няма покритие в обичайните договори за поддръжка на ЛИС iLab.

Print Friendly, PDF & Email
Етикети :,